LAST JOB SHADOWING ON CLIL PE

Visita a l’escola de primària de l’Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, instal·lacions i assistència a una classe del projecte CLIL del centre amb alumnat de 2n (7 anys). A continuació, tornada a l’institut per participar en una sessió CLIL d’art amb alumnat de 1r d’ESO (treball de geometria – línies). Dinar amb l’equip coordinador de l’ERASMUS – JOB SHADOWING i el director del consorci de centres de Idâes. A la tarda, assistència a una sessió CLIL d’educació física amb alumnat de 4t d’ESO de bàdminton. Finalment, reunió amb les coordinadores del projecte i entrega dels certificats d’assistència al JOB SHADOWING.

Visita a la escuela de primaria del Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, instalaciones y asistencia a una clase del proyecto CLIL del centro con alumnado de 2º (7 años). Seguidamente, vuelta al instituto para participar en una sesión CLIL de arte con alumnado de 1º de la ESO (trabajo de geometría – líneas). Comida con el equipo coordinador del ERASMUS – JOB SHADOWING y el director del consorcio de escuelas de Idâes. Por la tarde, asistencia a una sesión CLIL de educación física con alumnado de 4º de la ESO sobre bádminton. Finalmente, reunión con las coordinadoras del proyecto y entrega de los certificados de asistencia al JOB SHADOWING.

Visit to the primary school of the Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, facilities and attendance at a class of the center’s CLIL project with 2nd grade students (7 years old). Then, back to the institute to participate in a CLIL Art lesson with 1st ESO students (Geometry work – lines). Lunch with the Coordinating team of ERASMUS – JOB SHADOWING and the director of the consortium of Idâes schools. In the afternoon, attendance at a Physical Education CLIL session with 4th ESO students on badminton. Finally, meeting with the project coordinators and delivery of the certificates of attendance to the JOB SHADOWING.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *