ESCOLA CASTANYER

L’escola Castanyer de Sant Joan les Fonts és una escola pública que busca ser una institució innovadora, oberta a tota la comunitat educativa i amb projecció internacional. El centre està format per una plantilla de 20 mestres i un total de 250 alumnes. La proposta pedagògica es basa en 3 idees fonamentals:

  1. Consolidació d’una identitat de centre mitjançant el treball per projectes, basat en la metodologia PBL (Project Based Learning).
  2. Millora de la formació del professorat en competències digitals amb l’objectiu d’incorporar aquestes eines en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat.
  3. Millora de la competència lingüística, en especial la llengua anglesa.

ERASMUS+ CORNER

PROJECTS