DAY 1: Getting to know the CLIL project in Idâes, PORTUGAL

Arribada a l’Institut escola Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, que ofereix cursos des d’educació infantil fins a 4t ESO. Ens rep la coordinadora del Job Shadowing i projecte CLIL del centre i ens fa una presentació sobre la localització de l’escola i el sistema educatiu portuguès. Com que compartim l’experiència amb dues mestres turques iniciem un petit debat sobre les fortaleses i debilitats dels sistemes educatius dels 3 països (Portugal, Espanya i Turquia). Ens visita el director del centre que ens dona la benvinguda i fem una petita pausa. Tot seguit reprenem la presentació per tal d’explicar-nos el projecte CLIL que porten a terme a l’escola.

Llegada al Instituto escuela Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras, que ofrece cursos desde educación infantil a 4º de la ESO. Nos recibe la coordinadora del Job Shadowing y proyecto CLIL del centro y nos hace una presentación sobre la localización de la escuela y el sistema educativo portugués. Como compartimos la experiencia con dos maestras turcas iniciamos un pequeño debate sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas educativos de los 3 países (Portugal, España y Turquía). Nos visita el director del centro que nos da la bienvenida y hacemos una pequeña pausa. Seguidamente retomamos la presentación para explicarnos el proyecto CLIL que están desarrollando en la escuela.

Arrival at the Agrupamento Escolas de Idâes-Felgueiras School Institute, which offers courses from early childhood education to 4th ESO. We are received by the coordinator of the center’s Job Shadowing and CLIL project and gives us a presentation on the location of the school and the Portuguese educational system. As we shared the experience with two Turkish teachers, we started a small debate about the strengths and weaknesses of the educational systems of the 3 countries (Portugal, Spain and Turkey). The director of the center visits us and welcomes us and we take a short break. After that, we go back to the presentation to explain the CLIL project that they are developing at the school.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *