GOOD NEWS!

La biblioteca escolar com a centre dinamitzador de projectes i millora de la comprensió lectora

Han acceptat el nostre projecte Erasmus+. Enhorabona!


La biblioteca escolar como centro dinamizador de proyectos y mejora de la comprensión lectora.

Han aceptado nuestro proyecto Erasmus+. Enhorabuena!


The school library: boosting projects and improving reading comprehension.

Our Erasmus+ project has been accepted. Congratulations!