GET TO KNOW OUR STUDENTS

Teniu curiositat per conèixer els alumnes dels centres que formen part del consorci?

Cada centre educatiu membre del projecte Erasmus+ ha preparat un Jigsaw Puzzle perquè, mentre el feu, aneu descobrint quina cara fan els seus alumnes. Us animeu?

alumnes de l’IE Greda

alumnes de l’Escola Castanyer

alumnes de l’Escola Les Escomes


Tienes curiosidad por conocer a los alumnos de los centros que forman parte del consorcio?

Cada centro educativo miembro del proyecto Erasmus+ ha preparado un Jigsaw Puzzle para que, mientras lo hagáis, vayáis descubriendo las caras de sus alumnos. Os animáis?

 ➡ alumnos del IE Greda

 ➡ alumnos de la Escuela Castanyer

 ➡ alumnos de la Escuela Les Escomes


Are you curious to meet the pupils of the consortium members?

Each school center member of the Erasmus+ project has prepared a Jigsaw Puzzle so that, meanwhile you make it, you can discover how their pupils look like. Are you down for it?

➡ Greda Primary and High School’s pupils

➡ Castanyer School‘s pupils

 ➡ Les Escomes School‘s pupils

LOGOS

Bon dia a tothom!

Tenim el plaer de fer-vos saber que, després de fer un concurs entre els alumnes per crear el logo que representaria cada centre del consorci en el Projecte Erasmus PIBE+, ja tenim els guanyadors dels tres centres, amb l’ajuda de les votacions de paresi mares dels alumnes: Escola Castanyer, Escola Les Escomes i IE Greda.

Des del CRP, hem fusionat els logos guanyadors de cada centre per tal d’obtenir un logo unificat que representi el consorci globalment.


Buenos días a tod@s!

Tenemos el placer de haceros saber que, después de hacer un concurso entre los alumnos para crear el logo que representaría cada centro del consorcio en el Proyecto Erasmus PIBE+, ya tenemos los ganadores de los tres centros, gracias a la ayuda de las votaciones de los padres y madres de los alumnos: Escuela Castanyer, Escuela Les Escomes y IE Greda.

Des del CRP, hemos fusionado los logos ganadores de cada centro con el fin de obtener un logo unificado que represente el consorcio globalmente.


Good morning everyone!

We are very pleased to inform you that, after organizing a contest between the pupils to create the logo that was going to represent each school of the consortium in the PIBE+ Erasmus Project, we already have the winners, thanks to the votes of the students’ parents: Castanyer, Les Escomes and IE Greda.

From the CRP (Center of Educational Ressources), we merged the winning logos from the different educational centers in order to obtain a unified logo that could represent the whole consortium team globally.