Archive for 27 octubre 2010

70000 visits !!!

2

Hello, Escola Splai’s students !


70000

Avui, dia 27 d’Octubre acabem d’arribar a les 70000 visites i cada cop estem més impressionats per la repercusió d’aquest bloc !

Ja sabeu que això és degut a l’esforç de tothom i per això us faig partíceps d’aquesta nova fita ! Moltes Felicitats !

Calculating time (4th grade)

9

Hi, 4th grade children !

Click on the image, play the game and select the correct symbol ! Are you good at hours and minutes?
See you on Friday !

calculating-time

Go to Top