foto-colonies

Hello Everybody !

This school trip have contributed to bring the two schools and their culture of origin (Catalan and Galician) by learning English. We have met marvellous people that surely will leave a footprint in our hearts. As teachers involved in the project, we are very proud of respect and solidarity showed by the pupils during last week, to the extent that the two schools seemed one.

Thank you everybody and… see you soon !

Aquestes colònies han contribuït a apropar les dues escoles participants i les seves cultures d’origen (catalana i gallega) mitjançant l’aprenentatge de l’anglès. Hem conegut a persones meravelloses que segur que deixaran l’empremta als nostres cors. Com a mestres, ha estat un gran orgull observar el respecte i la solidaritat que s’ha establert aquesta setmana entre els alumnes, fins al punt que les dues escoles semblaven una sola.

Moltes gràcies a tothom i… fins aviat !

Estas colónias contribuíron a achegar as dúas escolas participantes i as súas culturas de orixe (catalán e galego) mediante a aprendizaxe do inglés. Coñecemos persoas marabillosas que seguro que deixasen pegada nos nosos corazóns. Como mestres, foi un orgullo observar o respecto e a solidariedade que se estableceu ao longo desta semana entre os alumnos, ata o punto de que as dúas escolas parecesen unha soa.

Moitas grazas a todos e… ata pronto.