Year 6

Treballs, cançons o jocs pels alumnes de 6è.

Protegit: Oral expression – E-twinning “Our School” (Year 6)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: Describing a landscape (Year 6)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Protegit: Oral expression: Inviting a friend (Year 6)

0

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

E-twinning project: Group Presentation (Year 6)

0

Oral expression: Describing a friend (Year 6)

0

Oral expression: What did you do at school today? (Year 6)

0

Oral expression: At the Tourist Information Office (Year 6)

0

Oral expression: The best sandwich (Year 6)

0

Oral Expression: In my cupboard (Year 6)

0

Oral expression: Describing a landscape (Year 6)

0

Go to Top