Títol

El títol de la programació o seqüència didàctica és l’Alimentació Saludable. No hem volgut crear un títol molt innovador ja que és un tema molt important i volem que els alumnes de cicle mitjà el reconeixin pel nom que té: l’alimentació sana i equilibrada per al nostre cos.

Les activitats d’aquesta unitat didàctica (en endavant UD) seran molt engrescadores i amb un títol més original que el de la pròpia UD.