Educació Inclusiva

Per tal de donar una resposta adequada a alumnes amb necessitats educatives especials (en endavant NEE) a l’aula, crec que aquests recursos poden ser molt útils per a treballar amb ells:

Programari d’ús lliure per a alumnes amb NEE: en aquesta web i aquest document de l’xtec es mostren molts programes per adaptar-los a alumnes amb NEE.

Alumnes amb mobilitat reduïda: l’ús d’una tauleta digitalitzadora permetria a aquell alumne amb dificultats per moure’s, de tenir un mitjà per interactuar amb la PDI com ho fan la resta de la classe.

Alumnes amb sordceguesa: el programa X-Woffer utilitza la vibració de les ones dels sons per transmetre’ls al alumne amb NEE.

Alumnes amb visió molt reduïda: s’utilitzaria una tablet, per tal que tingui la pantalla ben aprop i hi pugui interactuar correctament com la resta del grup/classe.

Alumnes amb dificultat en la parla: l’aparell gotalk ens permet grabar 100 missatges diferents per a que l’alumne amb difiucultats puguin comunicar-se.

Alumnes amb dificultats cognitives: fer molt treball en col·laboració i cooperació grupal, per que aquest alumne estigui en tot moment relacionat i el grup el valori i treballi 100% al seu costat.