Temporalització

Aquest projecte o unitat didàctica sobre l’alimentació saludable està enfocat a treballar-lo durant un període intens concentrat, que pot ser comprès entre una setmana fins a quatre setmanes.

A l’escola el projecte el treballem durant la setmana cultural (principi mes de febrer) tot convinant-lo amb altres projectes existents durant aquella setmana.

La idea és emprar 10 sessions de 45 o 60 minuts cadascuna. Òbviament i tal i com hem comentat anteriorment, aquestes sessions es poden allargar durant més setmanes com convingui al centre o cicle, però l’escola Jesús Salvador de Sabadell ho concentrem més en una setmana, ja que així li donem una gran importància en un breu període, fet que propicia un aprentatge intens i vivencial (incloent com a motor d’aquest, l’ús de les noves tecnologies a l’aula).