Objectius

Aquests són els objectius principals d’aquest bloc/projecte sobre l’alimentació saludable:

 1. Usar les noves tecnologies a l’aula per investigar i aprendre sobre un tema.
 2. Prendre consciència dels aliments i de com afecten al nostre cos/metabolisme.
 3. Comprendre la piràmide dels aliments i conèixer els grups d’aliments.
 4. Usar la PDI a l’aula per a multituds d’accions (visualitzar vídeos, interactuar amb el llapis, veure webs, jugar a jocs, crear presentacions, cercar informació, etc…).
 5. Fomentar la discussió en grup i la interrelació entre els alumnes mitjançant les noves tecnologies.

I aquests són els objectius secundàris del projecte sobre l’alimentació saludable:

 1. Conèixer algunes pautes per elaborar una dieta saludable.
 2. Aprendre a cercar informació de manera col·lectiva.
 3. Participar activament en totes les activitats proposades.
 4. Explicar i expressar-se clarament i adequadament per tal de transmetre el seu coneixement adquirit a la resta de companys.
 5. Usar les noves tecnologies a casa, implicant les famílies.
 6. Seleccionar la informació idònia per elaborar un text explicatiu i argumentatiu.
 7. Utilitzar el bloc escolar per tal de fer conèixer allò après a la resta de famílies.
 8. Saber que els hàbits saludables ajuden a prevenir moltes malalties i a trobar-se bé.
 9. Valorar com ha funcionat en general el projecte.
 10. Aprendre vocabulari específic del tema.