Guia didàctica

En aquest apartat s’anirà incloent tota l’unitat didàctica sobre una alimentació saludable a cicle mitjà, per tant hi ha creats submenús com els objectius a treballar, el continguts, les competències, les activitats principals i complementàries, la temporalització i per finalitzar l’avaluació d’aquesta.