Avaluació

Al final de les 10 sessions es realitzaran quatre qüestionaris per tal d’avaluar tot allò que ha envoltat el projecte:

  1. Un qüestionari de satisfacció dels professors implicats per conèixer el seu punt de vista sobre les activitats realitzades, a fi de poder-les millorar per a futures edicions. Aquest qüestionari es realitzarà a través de la plataforma interna clickedu de l’escola.
  2. Un qüestionari de valoració del programa per a pares, per a conèixer el feedback de les famílies. Aquest qüestionari es realitzarà a través de la plataforma interna clickedu de l’escola.
  3. Un qüestionari de satisfacció del programa pels nens. Aquest qüestionari es realitzarà en paper, donant-los unes preguntes sobre el projecte, a realitzar el dia següent de la sessió 10.
  4. Un qüestionari d’avaluació dels objectius del projecte creat i omplert per part del docent en relació a cada alumne, per tal de conèixer si aquest ha adquirit o no els coneixements explicats. Aquest qüestionari es realitzarà mitjançant una graella amb Microsoft Word/Excel.