Treball docent

Durant el projecte ens hem anat coordinant les professores que entrem a l’aula ja que s’ha treballat integrant cada tasca a l’horari escolar.

Cadascuna ha iniciat les activitats més adients a cada matèria procurant no parcialitzar la tasca, i és en aquest punt que necessitàvem transmetre a la companya el punt en els que ens havíem quedat per tal de poder donar seguiment a allò iniciat. Per tal de coordinar-nos hem tingut la sort de poder-nos reunir en algun moment de la setmana i fotografiant, (literalment) la pissarra per compartir allò que s’havia estat fent.Pissarra

 

Què és una USEE?

Què és una USEE?
Una USEE és una unitat de suport d’educació especial. Acostumem a explicar-la com un aula integrada en un centre ordinari on hi assisteixen aquells alumnes que presenten serioses dificultats en l’aprenentatge, degudes a una discapacitat intel·lectual no suficientment gran com per ser escolaritzats a una escola d’educació especial, però tampoc per fer-ho a un grup ordinari malgrat les adaptacions.
La USEE és un recurs de zona, no de centre, per la qual cosa venen alumnes derivats d’altres centres i les places són limitades. La ràtio ha variat en els últims anys passant de 8 a 10 alumnes.

Descripció de la nostra USEE.
La nostra USEE està integrada per 10 alumnes i dotada de dues professores (una a jornada complerta i l’altra a mitja jornada), una educadora, i una vetlladora (que ve 10 hores).
La integració dels alumnes al centre es fa des de 1r d’ESO amb música, educació física i plàstica; i a mesura que avancen de curs les hores d’integració al grup ordinari van augmentant amb les optatives.
L’aula disposa de dos espais ben diferenciats: un d’ells és com qualsevol aula tradicional amb les taules disposades cara a les pissarres. L’altre espai amb una gran taula on es fan assemblees i els tallers de cuina i bricolatge.
El Grup

Fem un petit anàlisi del clima del grup com a tal, tenint en compte els adults que hi intervenim.

Al començament de curs el grup d’alumnes es manté estable fins al novembre, moment en que una de les noies decideix marxar al complir els 18 anys. Li proposem canviar a un centre més específic el “Xamfrà de Sant Miaquel”.
Un dels alumnes, que cursa primer d’ESO, fa molt absentisme i sempre que ve ha estat expulsat de les classes que assisteix amb el seu grup de referència (grup ordinari). Vist els problemes que causa en l’aula ordinària, decidim que cursarà les matèries a la USEE en al seva totalitat a excepció d’educació física, on es manté perquè segons manifesta li agrada l’assignatura i s’entén amb la professora. Tot i els esforços, deixa de venir al centre i el cas està a mans de serveis socials que estan prenent mesures.

Fa escassament tres mesos , entra al grup una alumna del centre.

Ha hagut un canvi de vetlladora que ha afectat durant un parell de setmanes al grup (el temps que han necessitat per adaptar-se a la nova professional)
Com es pot comprovar, l’USEE ha patit canvis en l’estabilitat del grup perquè la sortida i l’entrada de membres fa trontollar l’equilibri existent.

Les professores que estem treballant aquest projecte som La Maria Gonzàlez, l’Elena Boquera (professores USEE) i la Montserrat Zaera amb l’implicació de la Marta Villoldo (educadora de l’aula) que és clau pel bon funcionament de la nostra tasca.

Diari del projecte

 

Dia 11 d’abril de 2016.

Els alumnes han fet un text narratiu amb el contingut de l’entrevista. A molts d’ells els ha calgut ajut per tal de seleccionar els continguts més importants. Aquest text serà la guia per ordenar cronològicament la història personal del familiar.

Dia 18 d’abril de 2016.

Els alumnes durant aquesta setmana realitzaran en el programa Windows Movie Maker la història de migració d’un dels seus familiars.

Primer han hagut de conéixer el funcionament del programa i posar-ho en pràctica . Han buscat a Internet imatges relacionades amb el contingut de la narració que havien fet previament. I una musica adient a les imatges triades.

En tot aquest procés han aprés: a convertir la música d’un video de you tube a mp3, que algunes de les imatges publicades a la Internet tenen copyright i a realitzar una pel·licula amb el programa Windows Movie Maker.

Sembla poca cosa però per nosaltres ha estat una feina de mes d’una setmana.

Dia 29 de abril de 2016.

Elaboració del producte final:

El producte final és la compilació de la feina individual de cadascú dels alumnes. Aquesta posta en comú es fa amb el VideoPad, un programa informàtic diferent de l’utilitzat amb el producte individual (Windows Movie Maker) ja que aquest últim no proporciona alguns efectes que ens semblaven interessants com ara poder gravar veus mentre sona una pista d’àudio. A canvi, és bastant més accessible i fàcil a nivell d’us.

Durant el procés d’elaboració del producte individual hem trobat algunes dificultats. Primer perquè no tenim a l’aula suficients ordinadors per cada alumne, disposem de tres ordinadors de sobretaula i després perquè els portàtils d’alguns d’ells no estaven en ple rendiment. Aquestes circumstàncies ens fan traslladar-nos a l’aula d’informàtica del centre per la qual cosa necessitem la coordinació amb la disponibilitat de la mateixa.

El nostre propòsit inicial havia estat aprofitar l’acte que es fa a Sant Jordi per tal de presentar el treball fet pels alumnes. Malauradament vam haver de prendre la decisió d’ajornar la presentació en benefici d’un bon resultat.
Hem de dir en aquest punt que els nostres alumnes es sentien vergonyosos davant la possibilitat de presentar el seu treball davant tot l’institut. I hem decidit que es presentarà un divendres durant l’hora de tutoria en cada aula amb una projecció.

En aquests moments el treball individual dels alumnes està pràcticament acabat. Respecte al treball en comú, estan en la recta final ja que només falta posar les veus dels alumnes i afegir-hi una nova seqüència de música.Aula

 

 

 

Entrevistes a les famílies dels alumnes

Primer vam fer un treball previ les professores decidint quines preguntes seria convenient que fessin els nostres alumnes. Però vam començar de zero amb ells: a les preguntes que ells suggerien. Nosaltres els hi fèiem reflexió sobre aspectes que ells haurien d’incloure per saber més sobre el familiar a qui li farien.

Sorprenentment, moltes de les seves propostes coincidien amb  les que nosaltres havíem pensat!

El procés de fer les entrevistes ha costat ja que alguns d’ells han trigat molt en fer-les. D’altres no. Vam trobar alguna resistència al principi d’alguna alumne/a que no volia explicar coses personals. Però tothom la va fer.

D’aquesta entrevista cada alumne/a ha fet un relat personal que després s’utilitzarà en el producte final.

Estem molt contentes del resultat. A més a més, els veiem molt il·lusionats amb el project.

Presentació del Projecte a les famílies: carta

Primerament els alumnes van treballar l’estructura d’una carta formal.

Després  cada alumne va escriure una carta. Un cop acabada vam subratllar les errades d’ortografia i d’estructura i ells les van corregir, ajudant-se els uns als altres.

Posteriorment, van escollir les millors idees de cada una de les cartes i es va redactar la carta final a les famílies, on els demanaven la seva col·laboració per tal de poder fer el nostre projecte.

carta1

 

dibuicarta 5

Producte final d’aquesta activitat

CARTA:

 

Presentació del projecte als alumnes

El fet de presentar un projecte molt semblant als companys de 3r d’ESO, amb la migració com a tema comú, però tractat des de les seves pròpies històries d’emigració els va semblar bé.

Alguns d’ells no volien explicar la seva vida ni la de la seva família. En el moment que un dels companys, lider de la classe, es va implicar els altres es van animar a participar-hi.

Habitualment els costa molt canviar les seves rutines i introduir coses noves, ja comptàvem amb aquestes resistències que s’han de treballar per aconseguir l’objectiu final.

Què és el que més els preocupava?

Gravar les seves veus o dels familiars, fer-se veure i ser més visibles davant les mirades dels companys de l’institut…En definitiva,  no fer-ho bé.

Producte final

El producte final d´aquest projecte serà la creació d´un petit documental on cada alumne relatarà la seva història familiar.

Aquest procés  implicarà tant un treball individual com grupal.

Activitats individuals:

  • recollida d´informació sobre la seva família
  • entrevista a un membre de la família sobre el seu procés migratori
  • gravació del relat familiar

Activitats grupals:

  • muntatge del documental
  • redacció de la invitació per a que les famílies puguin venir a la projecció
  • presentació per Sant Jordi

Punt de partida

Punt de partida.

1) Aquest projecte es planteja a l’aula USEE des de dues vessants:
Per una banda, per donar als alumnes més oportunitats d’inclusió amb els companys de l’aula ordinària, facilitant la cohesió amb el grup de referència. El seu projecte és similar al dels seus companys, però ho treballaran des d´una vessant més vivencial.
Per altra banda, té l’objectiu d’augmentar el coneixement del seu entorn més pròxim col·laborant amb l’autoconeixement, l’autoestima i la comprensió del món que els envolta.

Els moviments migratoris formen part de la nostra quotidianitat i de la nostra història. Conèixer les circumstàncies que fan que la població es desplaci ens permet no sols entendre les conseqüències, sinó fer un exercici d’empatia vers aquells que pateixen el desarrelament. Ens dóna l’oportunitat de descobrir com cadascú de nosaltres tenim una història de migració a la nostra família, d’una manera més propera o més llunyana.

Sabem que hem de partir dels interessos dels alumnes per tal d’aconseguir una implicació en el projecte i el puguin fer seu.Per això, farem una primera sessió on se’ls plantejarà el tema i se’ls demanarà quins aspectes els agradaria conèixer o aprofundir mitjançant una pluja d’idees.