Entrevistes a les famílies dels alumnes

Primer vam fer un treball previ les professores decidint quines preguntes seria convenient que fessin els nostres alumnes. Però vam començar de zero amb ells: a les preguntes que ells suggerien. Nosaltres els hi fèiem reflexió sobre aspectes que ells haurien d’incloure per saber més sobre el familiar a qui li farien.

Sorprenentment, moltes de les seves propostes coincidien amb  les que nosaltres havíem pensat!

El procés de fer les entrevistes ha costat ja que alguns d’ells han trigat molt en fer-les. D’altres no. Vam trobar alguna resistència al principi d’alguna alumne/a que no volia explicar coses personals. Però tothom la va fer.

D’aquesta entrevista cada alumne/a ha fet un relat personal que després s’utilitzarà en el producte final.

Estem molt contentes del resultat. A més a més, els veiem molt il·lusionats amb el project.

Presentació del Projecte a les famílies: carta

Primerament els alumnes van treballar l’estructura d’una carta formal.

Després  cada alumne va escriure una carta. Un cop acabada vam subratllar les errades d’ortografia i d’estructura i ells les van corregir, ajudant-se els uns als altres.

Posteriorment, van escollir les millors idees de cada una de les cartes i es va redactar la carta final a les famílies, on els demanaven la seva col·laboració per tal de poder fer el nostre projecte.

carta1

 

dibuicarta 5

Producte final d’aquesta activitat

CARTA: