Avaluació final

  • Hem complert els objectius inicials?

L’objectiu principal del projecte Migrants era augmentar el coneixement del seu entorn més pròxim col·laborant amb l’autoconeixement, l’autoestima i la comprensió del món que els envolta.Considerem  que sí que hem complert el nostre objectiu .

Els alumnes han pogut conèixer millor el seu entorn més proper, la seva família i això els ha fet comprendre’ls millor tot descobrint les coses que han viscut i els sentiments que hi ha darrere de les decisions preses. Alhora també els ha fet créixer treballant junts en un projecte comú.

  • Quins aspectes de la metodologia didàctica i de l’avaluació he hagut de canviar?

La temporització del projecte s’ha allargat un mes més del que nosaltres havíem programat . Al principi sí que es van treballar moltes hores en el projecte però per realitzar els vídeos es va fer en moments que estaven tots o teníem l’aula d’informàtica lliure.

Respecte a la distribució del temps, hem seguit el procés en funció de les necessitats del moment i hem pogut globalitzar l’horari (normalment parcialitzat) gràcies a la coordinació de les professores que intervenim a l’aula i a les noves tecnologies.

Els alumnes han treballat de forma cooperativa, l’alumne que aprenia com anava el programa Windows Movie Maker ajudava a aquell que tenia més dificultats. Ha estat una experiència per ells gratificant que els ha donat confiança i seguretat ja que veien que podien ensenyar als seus companys.

  • Si ho tornés a fer, quins aspectes milloraria, què faria de nou?

Jo crec que ens han faltat hores de coordinació de les professores, perquè un projecte necessita moltes hores més de les que tenim per coordinar-nos. Al final s’ha fet servir correu, Google Drive i fins i tot el WhatsApp per poder saber què anava fent cada una de nosaltres.

Com tots els projectes queden obertes moltes vies de treball que creus que pots aprofundir però has de acotar i dir fins aquí. Segurament si es fes de nou tot seria més fàcil perquè ja saps el camí recorregut i pots avançar més.

  • En el cas que ja ho hagi fet abans, he aconseguit avançar en aquells elements de millora que van quedar pendents?

Aquest any no hem fet la rúbrica que ens vam proposar realitzar per avaluar el projecte ja que no ho hem considerat necessari en aquest tipus de productes finals.

Considerem que cada projecte és únic i algunes de les dificultats presents en el projecte realitzat el curs passat no les hem tingut en aquest.

Hem avançat en tenir menys pors, a estar més motivats perquè el projecte ens ha resultat molt interessant per tots.

La veu dels alumnes

Què els ha aportat la carpeta d’aprenentatge?

  • Els alumnes han estat capaços de reflexionar sobre tot el que han après. El fet de ser aquesta la segona carpeta d’aprenentatge  que fan els ha ajudat a fer-ho sense tants temors o potser ha estat el fet que hagi estat un tema molt motivador i proper per ells.

Nosaltres considerem que en aquest projecte el major aprenentatge ha estat a nivell personal i la carpeta també ha reflectit aquest aspecte.

  • Els alumnes han conegut coses de la seva família que no coneixien:  noms dels seus avis, en què havien treballat, records d’infantesa….
  • La paciència i la perseverança quan les coses no sortien bé o els treballs es perdien.
  • Els ajuts donats i el treball cooperatiu que els ha fet acabar el seu treball.

Considerem que aquest aspecte no és fa tan evident en un dossier però en la carpeta d’aprenentatge sí que ells ho han valorat com una aprenentatge més.

Però per nosaltres hi ha un aspecte que ells no van ressaltar i que es va fer evident el dia de la presentació a les famílies i és l’estimació posada en cada una de les històries de migració que van realitzar.

Els alumnes estan molt contents dels resultats i del projecte, però mostren reticències a mostrar-ho davant dels companys de l’institut perquè és una part de la seva història familiar.

Les professores hem constatat que han après més del que nosaltres pensàvem. Els productes realitzats, els vídeos personal i grupal, són una evidència de tot el que han après.