Avaluació final

 • Hem complert els objectius inicials?

L’objectiu principal del projecte Migrants era augmentar el coneixement del seu entorn més pròxim col·laborant amb l’autoconeixement, l’autoestima i la comprensió del món que els envolta.Considerem  que sí que hem complert el nostre objectiu .

Els alumnes han pogut conèixer millor el seu entorn més proper, la seva família i això els ha fet comprendre’ls millor tot descobrint les coses que han viscut i els sentiments que hi ha darrere de les decisions preses. Alhora també els ha fet créixer treballant junts en un projecte comú.

 • Quins aspectes de la metodologia didàctica i de l’avaluació he hagut de canviar?

La temporització del projecte s’ha allargat un mes més del que nosaltres havíem programat . Al principi sí que es van treballar moltes hores en el projecte però per realitzar els vídeos es va fer en moments que estaven tots o teníem l’aula d’informàtica lliure.

Respecte a la distribució del temps, hem seguit el procés en funció de les necessitats del moment i hem pogut globalitzar l’horari (normalment parcialitzat) gràcies a la coordinació de les professores que intervenim a l’aula i a les noves tecnologies.

Els alumnes han treballat de forma cooperativa, l’alumne que aprenia com anava el programa Windows Movie Maker ajudava a aquell que tenia més dificultats. Ha estat una experiència per ells gratificant que els ha donat confiança i seguretat ja que veien que podien ensenyar als seus companys.

 • Si ho tornés a fer, quins aspectes milloraria, què faria de nou?

Jo crec que ens han faltat hores de coordinació de les professores, perquè un projecte necessita moltes hores més de les que tenim per coordinar-nos. Al final s’ha fet servir correu, Google Drive i fins i tot el WhatsApp per poder saber què anava fent cada una de nosaltres.

Com tots els projectes queden obertes moltes vies de treball que creus que pots aprofundir però has de acotar i dir fins aquí. Segurament si es fes de nou tot seria més fàcil perquè ja saps el camí recorregut i pots avançar més.

 • En el cas que ja ho hagi fet abans, he aconseguit avançar en aquells elements de millora que van quedar pendents?

Aquest any no hem fet la rúbrica que ens vam proposar realitzar per avaluar el projecte ja que no ho hem considerat necessari en aquest tipus de productes finals.

Considerem que cada projecte és únic i algunes de les dificultats presents en el projecte realitzat el curs passat no les hem tingut en aquest.

Hem avançat en tenir menys pors, a estar més motivats perquè el projecte ens ha resultat molt interessant per tots.

La veu dels alumnes

Què els ha aportat la carpeta d’aprenentatge?

 • Els alumnes han estat capaços de reflexionar sobre tot el que han après. El fet de ser aquesta la segona carpeta d’aprenentatge  que fan els ha ajudat a fer-ho sense tants temors o potser ha estat el fet que hagi estat un tema molt motivador i proper per ells.

Nosaltres considerem que en aquest projecte el major aprenentatge ha estat a nivell personal i la carpeta també ha reflectit aquest aspecte.

 • Els alumnes han conegut coses de la seva família que no coneixien:  noms dels seus avis, en què havien treballat, records d’infantesa….
 • La paciència i la perseverança quan les coses no sortien bé o els treballs es perdien.
 • Els ajuts donats i el treball cooperatiu que els ha fet acabar el seu treball.

Considerem que aquest aspecte no és fa tan evident en un dossier però en la carpeta d’aprenentatge sí que ells ho han valorat com una aprenentatge més.

Però per nosaltres hi ha un aspecte que ells no van ressaltar i que es va fer evident el dia de la presentació a les famílies i és l’estimació posada en cada una de les històries de migració que van realitzar.

Els alumnes estan molt contents dels resultats i del projecte, però mostren reticències a mostrar-ho davant dels companys de l’institut perquè és una part de la seva història familiar.

Les professores hem constatat que han après més del que nosaltres pensàvem. Els productes realitzats, els vídeos personal i grupal, són una evidència de tot el que han après.

Carpeta d’aprenentatge: procés d’aplicació

El fet de voler avaluar el Projecte mitjançant una carpeta d’aprenentatge genera molts dubtes, alguns resolts i altres no,  fins trobar la forma més adient, que fos engrescadora per ells, que donés evidències del procés que han dut a terme i els seus aprenentatges.

 Com que és un projecte interdisciplinari s’han treballat moltes matèries :

 • Català: carta formal, text descriptiu, entrevista
 • Castellà: Biografia de personatges famosos migrants
 • Matemàtiques: La migració a Catalunya en percentatges, anàlisi de gràfics dels països amb més immigrants.
 • Ciències de la Naturalesa: la migració dels animals (vídeo introductori)
 • Socials: La migració al llarg de la història. Reportatges sobre diferents aspectes de la migració: habitatge,cultura, papers…
 • Visual i Plàstica: Elaboració curt personal en el Programa Windows Movie Maker i curt final en el programa Video Pad.

En moltes de les activitats s’ha valorat amb punts positius la realització de les activitats en el termini fixat però sense posar una qualificació numèrica.

En les sessions de la Xarxa vam compartir els nostres dubtes de com avaluar ja que era un treball molt global . Finalment  vam decidir avaluar com  els nostres companys, un  20% de la nota del Treball de Síntesi.

Per aquest nou projecte, ens hem plantejat una carpeta d’aprenentatge molt més dinàmica on cadascú aportava la seva opinió i visió d’allò que havien aprés ajudant així a la resta de companys a acabar d’aclarir o arrodonir entre tots una idea. Creiem que pot consolidar els aprenentatges i alhora serà més enriquidor per ells.  S’ha realitzat en dos sessions finals per recollir les evidències de tot el que han fet i  han après.

 • Primera sessió : Què han après en les diferents activitats. Per fer-ho més àgil vam escriure a la pissarra el que ells ens anaven dient.Una última part de la carpeta, s’ha fet de manera individual donant així espai a la reflexió personal.
 • Segona sessió:  recollir les evidències  en una carpeta gegant feta a la classe, elaborada pels alumnes.

Acabat el projecte,  se’ls va explicar i no va haver cap queixa. Es van engrescar com una activitat més.

La ubicació  de la carpeta grupal va ser a les portes d’un armari de la classe, ja que necessitàvem un espai gran per anar col·locant les evidències de cada un dels aprenentatges. IMG_20160614_141334

 

 

Presentació vídeos a les famílies

La presentació a les famílies va significar l’avaluació del nostre projecte.Vam fer un acte solemne amb la presència també del professorat que va poder assistir.

La rebuda per part de les famílies va ser molt bona i els alumnes li van donar a la presentació una importància que ens va sorprendre. Tots estaven il·lusionats i orgullosos dels resultats.

Tant en la presentació dels vídeos dels alumnes, com en el visionat, les emocions van estar presents. Els sentiments que els alumnes els hi volien transmetre en cada un dels vídeos els va arribar i va ser un acte molt emotiu.

Tant les famílies com el professorat present van valorar totes les hores que comporta fer un treball d’aquest tipus amb les característiques d’aquest alumnat.La valoració de les famílies que van assistir-hi també va ser molt positiva i ens van encoratjar a seguir treballant en aquesta línea.

IMG-20160616-WA0005

famílies

 

IMG-20160616-WA0023

 

Personatges famosos immigrants

Des de la matèria de Castellà s’ha aprofitat el fet que molts personatges famosos són immigrants per:

 • Buscar connotacions positives al terme immigrant.
 • Els moviments migratoris que han fet els seus pares per millorar també els van fer molts dels famosos, ídols per ells.
 • Investigar els possibles motius de la seva migració

Els seus interessos estaven relacionats amb el món de l’esport ,la música i el cine principalment.

Personatges famosos

Fem el vídeo final

Per realitzar el vídeo final dels alumnes van escollir el Video Pad, un programa que ja sabia utilitzar un dels alumnes ,que fa l’ optativa de Cinema en Curs. Les professores vam valorar que era una oportunitat  per aprendre entre iguals .

El programa ens permetia realitzar més efectes amb el so i el fet que l’alumne era molt lent a l’hora de treballar, ens va fer que ens impliquèssim tots i anèssim descobrint el programa.

A l’hora de decidir el contingut del vídeo final  es va considerar que posar en un vídeo les 9 històries de migració, una darrera l’altre, podria ser avorrit i no volien ensenyar les seves històries personals als companys en l’acte de Sant Jordi.

Llavors van seleccionar les informacions que es donaven en els vídeos personals i es va tractar de forma global. Creiem que han fet un gran treball ja que no era fàcil per ells però se’n van sortir molt bé.

Un dels inconvenients que ens vam trobar era que el programa no estava instal·lat als nostres ordinadors i no vam poder treballar sempre que teníem oportunitat de fer-ho. Per aquest motiu no es va poder presentar en l’acte de Sant Jordi, que era un dels nostres objectius

.Número_de_serie_1

Un altre problema va ser gravar les veus dels alumnes ja que ningú en sabia, aquesta és una tasca que hem d’aprendre pel proper vídeo.

Finalment el vídeo ja el tenim en pel·lícula i quan un treball costa un gran esforç sembla que la recompensa  sigui més gran!

Aquí el teniu!

 

 

Presentació dels Projecte a les famílies

 

 

InvitacióPer fi arriba el punt final del Projecte, els alumnes han fet una invitació formal,  per tal que les famílies puguin veure tots els treballs  dels alumnes, tant individuals com grupal.

Se’ls veu orgullosos del seu treball i volen compartir-ho perquè  han posat emocions i sentiments que cal retornar a les famílies perquè valorin l’esforç i estimació que hi ha en els seus treballs.  Algun alumne ha proposat de fer canvi de dia per tal de que  puguin ser-hi tots,però és difícil  ja que molts treballen.

Cal remarcar que la realització grupal de la invitació   ha estat ràpida i molts recordaven l’estructura que havia de tenir: salutació, comiat…. Estem molt contentes!

Il·lusionades i amb ganes de que arribi aquest dia!

 

 

 

 

 

Entrevistes a les famílies dels alumnes

Primer vam fer un treball previ les professores decidint quines preguntes seria convenient que fessin els nostres alumnes. Però vam començar de zero amb ells: a les preguntes que ells suggerien. Nosaltres els hi fèiem reflexió sobre aspectes que ells haurien d’incloure per saber més sobre el familiar a qui li farien.

Sorprenentment, moltes de les seves propostes coincidien amb  les que nosaltres havíem pensat!

El procés de fer les entrevistes ha costat ja que alguns d’ells han trigat molt en fer-les. D’altres no. Vam trobar alguna resistència al principi d’alguna alumne/a que no volia explicar coses personals. Però tothom la va fer.

D’aquesta entrevista cada alumne/a ha fet un relat personal que després s’utilitzarà en el producte final.

Estem molt contentes del resultat. A més a més, els veiem molt il·lusionats amb el project.

Presentació del Projecte a les famílies: carta

Primerament els alumnes van treballar l’estructura d’una carta formal.

Després  cada alumne va escriure una carta. Un cop acabada vam subratllar les errades d’ortografia i d’estructura i ells les van corregir, ajudant-se els uns als altres.

Posteriorment, van escollir les millors idees de cada una de les cartes i es va redactar la carta final a les famílies, on els demanaven la seva col·laboració per tal de poder fer el nostre projecte.

carta1

 

dibuicarta 5

Producte final d’aquesta activitat

CARTA:

 

Presentació del projecte als alumnes

El fet de presentar un projecte molt semblant als companys de 3r d’ESO, amb la migració com a tema comú, però tractat des de les seves pròpies històries d’emigració els va semblar bé.

Alguns d’ells no volien explicar la seva vida ni la de la seva família. En el moment que un dels companys, lider de la classe, es va implicar els altres es van animar a participar-hi.

Habitualment els costa molt canviar les seves rutines i introduir coses noves, ja comptàvem amb aquestes resistències que s’han de treballar per aconseguir l’objectiu final.

Què és el que més els preocupava?

Gravar les seves veus o dels familiars, fer-se veure i ser més visibles davant les mirades dels companys de l’institut…En definitiva,  no fer-ho bé.