Quin format escollim per la revista digital?

Escollir el format de la revista digital és una tasca molt important i difícil de decidir.

Busquem un format que sigui senzill de treballar i que permeti que els alumnes puguin ser responsables de tots els processos.

A hores d’ara estem debatent entre fer servir el google sites o emprar el wordpress. Les dues alternatives presenten avantatges i inconvenients, especialment per fer responsable a l’alumnat del procés d’edició.

En les properes dates prendrem la decisió definitiva i ho enllaçarem a la web del centre. Continuem avançant!

 

Presentem la proposta a l’equip docent de 1r d’ESO

Presentem la proposta a l’equip docent de 1r d’ESO

A poc a poc anem donant forma al projecte “Periodistes per un curs”  i finalment el dia 1 de març presentem la proposta a la resta de l’equip docent de 1r d’ESO.

La intenció és que tots els professors que treballen amb els alumnes de 1r d’ESO coneguin el que estem preparant i que s’engresquin a participar-hi.

La proposta és la següent:

Projecte “Periodistes per un curs”
Objectiu Facilitar l’adaptació i integració dels alumnes de 1r d’ESO a l’Institut.
 Com
 • Motivant-los a descobrir i reflexionar sobre diferents activitats que fan al llarg del curs que per ells siguin prou significatives com per deixar-les escrites, fotografiades… (sortides, activitats especials…)
 • Fent que investiguin i descobreixin coses del dia a dia del nostre l’Institut que també els sembli interessat preservar (activitats festives del centre, events importants que hagin passat al llarg del curs…)
 Producte final  Revista de l’Institut: revista en format digital que podrà ser enllaçada al web del centre i que tothom la podrà veure.

També estem valorant la possibilitat que tinguin un format en paper i que els alumnes de 1r d’ESO el puguin tenir com a record del seu treball.

 Procés d’aplicació Fase de sensibilització: compartir amb els alumnes la proposta i valorar si els sembla motivador i interessant. Aquesta part ja s’ha fet a les classes de castellà amb la Vero. A partir d’aquesta activitat els alumnes han fet una primera pluja d’idees dels diferents apartats que creuen que podria tenir la revista (editorial, reportatges de les sortides, entrevistes, passatemps, esports, la meva experiència al centre, tira còmica…) i s’han mostrat amb ganes de fer la revista de l’Institut Bellvitge.
Fase de Treball: qualsevol matèria que estigui interessada en implicar-se en el projecte pot buscar alguna activitat significativa i prou interessant com per deixar-hi constància a la revista. Aquesta part es pot anar treballant des de qualsevol matèria en qualsevol moment del curs. Cada docent pot decidir com li va millor anar elaborant aquests materials. Una opció pot ser que l’activitat es faci amb tots els alumnes, que formi part de les activitats pròpies de una matèria i que quedi recollida per poder-la fer servir en el moment que es treballi el projecte “Periodistes per un curs” en forma d’article, recull de fotografies… Una altra opció és demanar a un petit grup d’alumnes que facin un relat o un recull de fotografies o qualsevol altre manera de recollir el treball fet de qualsevol activitat feta des d’una matèria i que es consideri interessant d’explicar a la revista. És important que un cop elaborats aquests materials s’arxivin al núvol compartit entre tots els docents de 1r d’ESO per tal de facilitar-ne l’accés en el moment en que estiguem treballant el projecte.Fase d’aplicació: Aquesta fase es realitzarà durant els dies 2, 3 i 4 de maig. Horari: dilluns i  dimarts de 12 a 14  i de 15:30 a 17:30 i dimecres de 12 a 14h.

L’objectiu d’aquests dies serà acabar de tancar la revista, revisar formats, acabar articles i afegir-los al format digital, fer l’edició final…Els alumnes treballaran en grups de treball i cada grup s’encarregarà d’una part de la revista. Durant aquests dies no es faran l’horari habitual de classes. Es demana la col·laboració de tots els professors que estiguin amb els alumnes de 1r durant les hores en les que s’estarà treballant el projecte “Periodistes per un curs”.

Fase d’avaluació: encara no tenim definida aquesta part del projecte. Quan tinguem més clar com farem aquesta part ja la comunicarem a la resta de l’equip docent.

 

Què ens pensen els alumnes?

Què en pensen els alumnes?

Abans de continuar endavant pensem que és important saber si els nois i noies de 1r d’ESO s’engrescarien a fer la revista de l’Institut Bellvitge.

La Vero, la professora de castellà, sembla que té clar com descobrir si els alumnes estarien motivats a fer una revista explicant com han viscut el seu primer any a l’Institut Bellvitge, i sembla que pot incloure-ho fàcilment dins la programació de la seva matèria ja que pot treballar-ho des del contingut curricular  “mitjans de comunicació” o  també des del contingut “tipologies textuals”…

sand-glass-1308598-640x960Ho deixem a les seves mans i esperem amb ganes la resposta dels alumnes.

 

 

 

Mentre els docents esperem…els alumnes, a través de la proposta de la Vero,   investiguen els diferents tipus de revistes que hi ha al mercat actual, descobreixen que els continguts estan agrupats en diferents seccions i proposen les seccions de què podria constar una revista d’un centre de secundària com el nostre. Treballen en petits grups i quan finalment posen en comú les seves propostes ens surten els següents apartats:

 • Editorial
 • Entrevistes
 • Sortides
 • Passatemps
 • Tira còmica
 • Assaig
 • Esdeveniments
 • Esports del centre
 • Consells culturals

treballant

I quan al final de la classe els preguntem si els agradaria fer la revista del nostre institut ens diuen:

“ENS ENCANTARIA SER ELS PERIODISTES DE L’INSTITUT BELLVITGE”

I això vol dir que JA TENIM PROJECTE:

 “PERIODISTES PER UN CURS”

Compartim amb els companys…

Compartim amb la resta de companys del grup impulsor que no passen per les classes de 1r els passos fets fins al moment i és en aquest Compartir on descobrim que l’Institut Bellvitge tenia, fa uns anys, una revista digital.

– De debò? I què va passar? Qui la feia?…

Mil preguntes ens venen al cap i investigant, investigant… descobrim que la revista era el producte final d’una matèria optativa. I que quan el professor que la feia va marxar la revista es va acabar. Quina llàstima, oi? Però trobem l’enllaç i podem llegir-ne alguns articles!

Els companys ens engresquen a intentar fer una revista digital amb els alumnes. Una revista que sigui fruit del treball fet pels alumnes de 1r d’ESO. Podria ser un projecte que es realitzés cada any amb els nois i noies de 1r d’ESO amb la finalitat d’ajudar-los a recollir el seu primer any al centre i alhora sentir-se’n part fent quelcom important pel centre?

Caldrà preguntar als alumnes què en pensen…però de moment sembla que la revista digital de l’Institut Bellvitge engresca a l’equip docent.

revista digital

Seguim avançant…

Seguim avançant…pluja ideesSabem un projecte va lligat a un producte final.  Que aquest producte hauria de ser de l’interès de l’alumne, d’un context proper. Volem que faciliti diferents maneres de resoldre allò que els plantegem, que hi hagi treball en equip i que les noves tecnologies hi siguin presents…Un munt de coses que hem de començar a definir!

La primera pluja d’idees la fem per valorar possibles productes finals que facilitin els 2  reptes consensuats a la trobada anterior. Surten diferents opcions que caldrà valorar amb la resta de l’equip de professor del grup impulsor de la Xarxa de CB i també amb els alumnes:

 • diari de l’alumne explicant la seva experiència
 • revista del centre
 • carpeta d’aprenentatge amb els elements destacables del curs
 • Altres…

Presentació del projecte

Benvinguts i benvingudes al Projecte de 1r d’ESO de l’Institut Bellvitge!

Som el Toni, la Vero, el Jose, el Manel i la Natàlia. Som membres del grup impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques i formem part de l’equip docent de 1r d’ESO. Les matèries que fem amb algun dels grups de 1r són les socials, el castellà, l’ètica, l’anglès, l’educació física i també matemàtiques i català amb un petit grup d’alumnes.

La majoria de nosaltres no hem treballat mai abans per projectes però tenim ganes d’aprendre’n així que, sabent que tenim al costat l’acompanyament de tots els centres de la Xarxa CB, ens tirem de cap a la piscina i ens engresquem a provar-ho amb els nois i noies de 1r d’ESO. 

No tenim gaire clar què volem fer ni com ho farem però comencem a reunir-nos periòdicament per anar caminant plegats. El primer que consensuem és la finalitat del projecte. Què pretenem?

Tots cinc coincidim en que el Projecte hauria de facilitar a aquests nois i noies, que acaben d’arribar al centre, dos aspectes bàsics del seu primer any a l’institut:

 • Que descobreixin com és l’Institut, què s’hi fa, què els pot oferir…
 • I sobretot que se’n sentin part important.

WIN_20160202_14_55_47_Pro