Carpeta de seguiment pel professor

De la mateixa manera que els alumnes segueixen el seu Diari de l’alumne per tenir clar les tasques que han de fer i anar documentant allò que ja han fet i el que els manca per acabar, els docents que passaran per les diferents aules on s’estarà treballant el projecte “Periodistes per un curs”, també necessiten unes pautes i una guia per saber quina és la seva funció en cada moment. També volem que se’ns sentin part.

Cal tenir en compte que l’equip impulsor que ha elaborat aquest projecte està compost de 5 professors però l’equip de professors que estarà amb els alumnes mentre estiguin fent el projecte estarà format per tots aquells professors que habitualment estan amb els alumnes dins l’horari en el que durant aquests 3 dies es desenvoluparà el treball per projectes, siguin de l’equip impulsor o no.

Aquest fet pot semblar, en un primer moment, una dificultat de cara a el bon resultat del procés ja que segurament no tots els professors es mostraran igual d’implicats en el projecte. És per això que decidim elaborar un material que faciliti la tasca del professor. L’anomenem Guia del professor i serà present dins una carpeta de plàstics a cada una de les 3 aules on es desenvoluparà el treball per projectes. Com es pot veure en aquest document qualsevol professor que arribi a una aula podrà saber en cada moment com pot ajudar als alumnes que té en aquell espai a anar evolucionant en el seu treball.

guiadelprofessorAlhora, dins d’aquesta carpeta de cada aula hi ha una graella de seguiment on el professor pot anar, si cal, deixant constància de tot allò que observi de cada alumne i que cregui convenient deixar constància.

 

 

Compte enrere per encetar el producte final!

Finalment ens hem decantat per escollir wordpress com a format per a la nostra revista digital ja que ens ha semblat el més fàcil de gestionar tant per nosaltres com pels alumnes que l’hauran de fer servir.

La tria no ha estat fàcil ja que ningú era expert en el tema però aquest cop ha estat el Jose, un dels professors de l’equip impulsor, qui ha “agafat el toro per les banyes”, hi ha dedicat hores, i després de valorar les diferents opcions que ell ha anat descobrint ens ha proposat aquest format.

Un exemple de com el lideratge distribuït entre el grup impulsor del projecte de 1r d’ESO ens ha facilitat, un cop més, anar avançant en el disseny d’aquest projecte.

Després d’experimentar amb els nostres espais del xtec, hem creat aquest compte de wordpress que servirà al nostre alumnat per començar la seva tasca com a periodistes. Encara falten alguns aspectes per polir però tenim molta il·lusió i els nois i noies de 1r d’ESO estan desitjant començar aquesta aventura.

Preparant el projecte

Preparant el projecte

Compartim amb els companys…

Compartim amb la resta de companys del grup impulsor que no passen per les classes de 1r els passos fets fins al moment i és en aquest Compartir on descobrim que l’Institut Bellvitge tenia, fa uns anys, una revista digital.

– De debò? I què va passar? Qui la feia?…

Mil preguntes ens venen al cap i investigant, investigant… descobrim que la revista era el producte final d’una matèria optativa. I que quan el professor que la feia va marxar la revista es va acabar. Quina llàstima, oi? Però trobem l’enllaç i podem llegir-ne alguns articles!

Els companys ens engresquen a intentar fer una revista digital amb els alumnes. Una revista que sigui fruit del treball fet pels alumnes de 1r d’ESO. Podria ser un projecte que es realitzés cada any amb els nois i noies de 1r d’ESO amb la finalitat d’ajudar-los a recollir el seu primer any al centre i alhora sentir-se’n part fent quelcom important pel centre?

Caldrà preguntar als alumnes què en pensen…però de moment sembla que la revista digital de l’Institut Bellvitge engresca a l’equip docent.

revista digital

Seguim avançant…

Seguim avançant…pluja ideesSabem un projecte va lligat a un producte final.  Que aquest producte hauria de ser de l’interès de l’alumne, d’un context proper. Volem que faciliti diferents maneres de resoldre allò que els plantegem, que hi hagi treball en equip i que les noves tecnologies hi siguin presents…Un munt de coses que hem de començar a definir!

La primera pluja d’idees la fem per valorar possibles productes finals que facilitin els 2  reptes consensuats a la trobada anterior. Surten diferents opcions que caldrà valorar amb la resta de l’equip de professor del grup impulsor de la Xarxa de CB i també amb els alumnes:

  • diari de l’alumne explicant la seva experiència
  • revista del centre
  • carpeta d’aprenentatge amb els elements destacables del curs
  • Altres…