Arriba el gran dia!!!

Finalment els dies 2, 3 i 4 de maig comença el Projecte “Periodistes per un curs”. En total seran 10 hores de treball en equip i amb un objectiu comú: aconseguir que els nois i noies de 1r d’ESO mostrin el seu primer any d’Institut a través d’una revista. Una revista que elaborarem en format digital com a primera opció però que si al llarg del procés veiem que hi ha ganes, empenta i propostes ben encaminades potser també podrem editar en format paper.

El primer dia ens organitzem en equips de redactors. Grups de 3 o 4 amb un objectiu clar: escriure, il·lustrar i penjar cada reportatge al seu lloc per anar configurant la revista digital. Cada grup de redactors té clar quin és l’article que ha d’escriure, aquesta feina ja s’ha treballat des de diferents matèries i els alumnes han decidit en sessions prèvies quin tipus d’article farien, què volien explicar…

IMG_20160503_161352_2El segon dia ens organitzem en 3 grups: dissenyadors, il·lustradors i encarregats del màrqueting.  Cada equip de treball té unes funcions dins el format de la revista en paper. Els nois i noies agrupats segons els seus interessos i guiats per un o dos professors responsables de cada un dels 3 equips de treball aniran pensant i dissenyant les seves propostes. Treballen de valent per tenir enllestida tota la feina en el temps esperat.

video2video4video3

Equips de Dissenyadors       Equips de Màrqueting           Equips d’Il·lustradors

I el tercer dia tothom aprofita per acabar aquelles feines que no s’han enllestit i donar  els darrers retocs abans de donar el projecte per tancat!

puzle1

 

Presentem la proposta a l’equip docent de 1r d’ESO

Presentem la proposta a l’equip docent de 1r d’ESO

A poc a poc anem donant forma al projecte “Periodistes per un curs”  i finalment el dia 1 de març presentem la proposta a la resta de l’equip docent de 1r d’ESO.

La intenció és que tots els professors que treballen amb els alumnes de 1r d’ESO coneguin el que estem preparant i que s’engresquin a participar-hi.

La proposta és la següent:

Projecte “Periodistes per un curs”
Objectiu Facilitar l’adaptació i integració dels alumnes de 1r d’ESO a l’Institut.
 Com
  • Motivant-los a descobrir i reflexionar sobre diferents activitats que fan al llarg del curs que per ells siguin prou significatives com per deixar-les escrites, fotografiades… (sortides, activitats especials…)
  • Fent que investiguin i descobreixin coses del dia a dia del nostre l’Institut que també els sembli interessat preservar (activitats festives del centre, events importants que hagin passat al llarg del curs…)
 Producte final  Revista de l’Institut: revista en format digital que podrà ser enllaçada al web del centre i que tothom la podrà veure.

També estem valorant la possibilitat que tinguin un format en paper i que els alumnes de 1r d’ESO el puguin tenir com a record del seu treball.

 Procés d’aplicació Fase de sensibilització: compartir amb els alumnes la proposta i valorar si els sembla motivador i interessant. Aquesta part ja s’ha fet a les classes de castellà amb la Vero. A partir d’aquesta activitat els alumnes han fet una primera pluja d’idees dels diferents apartats que creuen que podria tenir la revista (editorial, reportatges de les sortides, entrevistes, passatemps, esports, la meva experiència al centre, tira còmica…) i s’han mostrat amb ganes de fer la revista de l’Institut Bellvitge.
Fase de Treball: qualsevol matèria que estigui interessada en implicar-se en el projecte pot buscar alguna activitat significativa i prou interessant com per deixar-hi constància a la revista. Aquesta part es pot anar treballant des de qualsevol matèria en qualsevol moment del curs. Cada docent pot decidir com li va millor anar elaborant aquests materials. Una opció pot ser que l’activitat es faci amb tots els alumnes, que formi part de les activitats pròpies de una matèria i que quedi recollida per poder-la fer servir en el moment que es treballi el projecte “Periodistes per un curs” en forma d’article, recull de fotografies… Una altra opció és demanar a un petit grup d’alumnes que facin un relat o un recull de fotografies o qualsevol altre manera de recollir el treball fet de qualsevol activitat feta des d’una matèria i que es consideri interessant d’explicar a la revista. És important que un cop elaborats aquests materials s’arxivin al núvol compartit entre tots els docents de 1r d’ESO per tal de facilitar-ne l’accés en el moment en que estiguem treballant el projecte.Fase d’aplicació: Aquesta fase es realitzarà durant els dies 2, 3 i 4 de maig. Horari: dilluns i  dimarts de 12 a 14  i de 15:30 a 17:30 i dimecres de 12 a 14h.

L’objectiu d’aquests dies serà acabar de tancar la revista, revisar formats, acabar articles i afegir-los al format digital, fer l’edició final…Els alumnes treballaran en grups de treball i cada grup s’encarregarà d’una part de la revista. Durant aquests dies no es faran l’horari habitual de classes. Es demana la col·laboració de tots els professors que estiguin amb els alumnes de 1r durant les hores en les que s’estarà treballant el projecte “Periodistes per un curs”.

Fase d’avaluació: encara no tenim definida aquesta part del projecte. Quan tinguem més clar com farem aquesta part ja la comunicarem a la resta de l’equip docent.