Implementació: Construïm els nostres projectes.

Agafem l’avió i marxem!! (Educació Infantil)

Per a portar a terme el projectes calia trobar informació dels diferents països i per tant aquesta s’obtenia a través de la que es portava de casa o de les exposicions que es feien a l’aula. Generalment l’alumnat feia preguntes als ponents i aquests anaven contestant. Això donava lloc que els interessos i dubtes de l’alumnat anaren resolent-se i a més s’anava incorporant la nova informació als coneixements previs del grup.

Al llarg del treball realitzat i donada l’edat dels nens i nenes, era difícil l’autoregulació del treball això donava pes a la guia de la tutora i a les pautes que es donaven per a la realització dels treballs. El que prevalia  sobretot era donar autonomia a l’alumnat. Això donava lloc a que les activitats havien de ser molt clares i concises.

A nivell docent la implementació del treball es va portar conjuntament amb la professora de psicomotricitat. A les seves sessions, a través del joc lliure i del joc simbòlic l’alumnat es disfressava, interpretava situacions, construïa… segons el país que s’estava viatjant.

La valoració del projecte fou molt positiva ja que l’alumnat va aprendre molt. Aquest es va prolongar fins al final del curs. Si l’alumnat no acabés cicle i estigués motivat es podia continuar el proper curs. Per una altra part, també ha permès un treball força globalitzat en pràcticament totes les àrees d’infantil i un treball de tots els eixos transversals que es poden portar a terme com l’autonomia, el treball cooperatiu, la col·laboració, etc.

Com a propostes de millora es va valorar que podria ser interessant la incorporació de l’àrea de música ja que és un tret propi de totes les cultures i països.

 

Creem els jocs i les activitats (Cicle Inicial)

Per a portar a terme el projecte l’alumnat no havia de cercar molta informació ja que la finalitat era explicar el seu pas per primer però si que calia un procés de recopilació i recordatori del treball realitzat. No obstant abans de començar va quedar molt clar que la finalitat del projecte es portava a terme per ajudar els companys de P5 i promoure un lligam d’empatia amb aquests.

En un principi el projecte semblava que anava a ser majoritàriament de l’àmbit de llengües ja que s’havien d’elaborar guions, gestionar i escriure informació i portar a terme exposicions orals per explicar el que es treballava però mica en mica el projecte va tindre un gran treball matemàtic a través del càlcul d’alumnat amb el que havien de treballar, la divisió de grups, l’estimació del temps disponible, la lectura de plànols per poder crear un tour per espais per l’escola i tot açò li va donar un caire molt global al projecte.

El projecte es va desenvolupar en exclusiva al llarg de tres setmanes i va ser un treball pràcticament En cada sessió de treball

Pel que fa a l’equip docent puntualment es coordinava, sobretot per a que les tutores de P5 sabessin com anava desenvolupant-se el projecte i quines coses s’anaven preparant. També elles anaven transmetent les necessitats que tenia el seu alumnat a través de converses i explicacions. També es portaven a terme diferents reunions amb el docent d’educació física per poder portar a terme els jocs que anaven elaborant l’alumnat de primer.

Com a proposta de millora seria necessari disposar de més temps per preparar el projecte i treballar-lo més pausadament. També seria interessant previndre d’alguna manera l’absència d’algun alumne/a de P5 com pugui ser una malaltia, per exemple,  i tenir alguna idea per ajudar-los si es dona el cas.

Com a valoració final el projecte fou molt ben rebut per l’alumnat de P5 i fins el proper curs no sabrem si fou realment efectiu però al menys si que van verbalitzar que estaven més tranquils que abans.

 

3, 2, 1 Acció!! (Cicle mitjà)

Portar a terme la creació d’un projecte de filmació dona lloc a que la informació ha d’estar bé treballada des de l’inici. Al llarg del projecte tota la informació que es requeria es basava en tota la que s’havia aportat als primers passos del projecte. Una vegada recollida fou el tutor qui l’exposava i la explicava però a partir d’aquest punt l’alumnat, si necessitava que aquesta fos més àmplia havia de portar a terme un procés de recerca. Aquest fet portava a que a través del debat entre els companys i el feedback amb el tutor l’alumnat anés interioritzant totes les parts de com es feia una gravació. Per tant, tothom tenia molt clar i era conscient que a través de la feina que estaven realitzant anaven assolint nous continguts. No solament relacionat amb el món del cinema sinó també de processos transversals com la col·laboració, treball en equip, escriptura, filmació…

Pel que fa a l’equip docent, sols va intervindre en el projecte la professora de música. Degut a que les gravacions podien tenir banda sonora i efectes de so, es va demanar la participació a l’especialista de música. La coordinació es portava a terme en reunions de nivell. El tutor demanava el que necessitava i l’especialista donava opcions del que es podia portar a terme. Finalment, el treball iniciat a música es consolidava a l’aula amb el tutor.

Com a propostes de millora es va veure la necessitat d’implementar uns espais específics per a portar a terme el projecte ja que donades les dinàmiques de substitucions dels centre dificultaven poder treballar en qualsevol moment. Pel que fa al material no és el més adequat, per exemple la tipologia d’ordinadors per editar les gravacions no suporten els vídeos d’alta qualitat que porta l’alumnat fetes a fora de l’escola. Aquest fet també va derivat per la falta de material propi del centre com la falta de càmeres. Finalment la formació de grups per treballar fora del centre va dificultar la gestió dels grups. El fet de tenir present si podien quedar o no donava llibertat a crear grups amb autonomia per part de l’alumnat ja que el condicionant era molt gran.

La valoració final del projecte fou molt positiva ja que al final d’aquest es van assolir tots els objectius que s’havien proposat com la millora del treball en equip, la implicació del grup, el vocabulari propi del cinema, les parts i el treball fragmentat d’una gravació fílmica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *