Planifiquem els nostres projectes.

On podem viatjar? (Educació Infantil)

Ja que el projecte buscava portar a terme un viatge al voltant del món aquest es va titular Viatgem. La idea o leitmotiv era viatjar pel món i conèixer diferents països i cultures. El països on viatjar ho decidia el grup classe i per tant tot el treball que s’anava realitzant partia d’allò que volien aprendre a cada país. Cal remarcar que també va ser molt útil que amb l’elecció dels països va coincidir que algunes famílies o docents de l’escola hi havia estat o eren originaries i per tant va ajudar a consolidar els interessos de l’alumnat ja que permetia la participació de components de fora de l’aula.

Tal i com s’ha explicat al punt anterior, la sessió inicial es va treballar a partir del viatge de dos nenes de la classe a dos països, Roma (Itàlia) i París (França). Una vegada van explicar les seves experiències, es va decidir situar els països on havien viatjat al mapa. Aquesta activitat va donar lloc a una conversa sobre la distància respecte de la localitat on viu l’alumnat i va portar a la decisió del grup-classe de treballar les diferents formes de viatjar. A partir d’aquest punt, es van decidir quins països es volien visitar i com s’anava a viatjar. Com no es posaven d’acord van decidir demanar opinió a les famílies i als mestres. Tothom va gravar un vídeo dient on ha anat o on volia anar i l’alumnat va decidir un país de les famílies i un país dels mestres. Totes les eleccions es van fer a través debats a l’aula i de votacions.

Una vegada decidit el projecte i què es vol fer, la tutora va tenir clar que l’alumnat havia d’aprendre característiques pròpies de cada país treballat. Per aquest motiu van elaborar un passaport on crearen un segell per cada país i al final del viatge havien d’escriure sis característiques sobre on havien estat.

 

Comencem el projecte d’acompanyament. (Cicle Inicial)

Per començar es van reunir els docents que participarien en el projecte (les tutores de P5, el tutor de primer i el professor d’educació física) A més d’aquests docents també participarien reforços i membres de SIEI, sobretot per l’acompanyament i reforçar els moments d’exposició i volta pels espais de l’escola. No obstant, la planificació del projecte es va portar a terme principalment entre els tutors implicats però es va fer partícip al professor d’educació física ja que era una de les parts que se li donava més importància dins de les preocupacions de l’alumnat d’infantil.

Durant la planificació es va preparar tot un conjunt d’idees que les tutores de P5 volien que els seus saberen però es va deixar la porta oberta a que fos el propi alumnat qui expliqués que necessitava, es a dir, com a docents es van fer unes idees prèvies de necessitats de l’alumnat però es va prioritzar què volien saber els petits i conèixer les seves preocupacions.

Una vegada planificat les grans línies del projecte es va decidir que, per a portar-lo a terme, l’alumnat de primer havia de treballar de manera grupal. El producte final era un conjunt d’activitats que havien d’estar molt treballades i ben elaborades perquè tingués sentit tot el que es preparava. Per aquest motiu tota la feina havia de ser cooperativa ja que la producció resultant havia de ser de tots. No tenia sentit fer activitats individuals. Des d’aquest moment tot el que tenia que veure amb aquest treball seria o bé en gran grup o en grups cooperatius.

Els objectius finals eren diferent depenent del nivell. Per a infantil l’objectiu era perdre la por front a una nova situació. Saber gestionar les seves inquietuds i ser capaços d’explicitar les seves preocupacions. Per primer, a més de la part d’elaboració d’una planificació d’acompanyament, redactar-la i preparar-la, tenia molta importància la part d’empatia i de recolzament cap a una situació que a ells no els havien ofert i fer-se càrrec de situacions d’ajuda què també es poden trobar a la vida real. Per tots aquests motius el projecte es va anomenar “Ajudem a P5”. Un títol molt definidor i que permetia a l’alumnat recordar sempre quina era la finalitat del que s’estava fent.

A partir d’aquest punt es va iniciar el projecte amb la petició d’ajuda, a través d’un missatge, per part de l’alumnat de P5. Tot el nivell d’infantil va anar a la classe de primer on van entregar una carta on expressaven la seva necessitat d’ajuda. En aquest punt l’alumnat de primer es va fer càrrec del que se’ls demanava i van contestar amb una nota oculta, a mena de joc, preguntant-los quines eren les seves preocupacions.

A nivell docent es va treballar a l’aula que es devia fer, com ajudar-los, que els podien mostrar i explicar i, finalment, com es podia portar a terme.

Una vegada donats els primers passos i ja decidit que es vol ensenyar als companys, es va començar a construint a la paret de l’aula un mapa conceptual on anava apareixent tot el que feien, sobretot per tenir present que volien ensenyar-los.

 

Planifiquem un curt (Cicle mitjà)

La idea o leimotiv principal del projecte fou la creació d’un curt per part de l’alumnat de la classe. El projecte es va desenvolupar a partir de la visualització d’un curt i com es podria portar a terme. Per tant es divideix el projecte en parts i a cada part el tutor avaluava si s’havia entès el que es volia treballar. També el propi alumnat s’autoavaluava i reflexionava sobre el que s’havia portat a terme ja que se li donava molta importància al treball en equip.

La primera sessió es va partir dels coneixements previs de l’alumnat. Es va treballar el que ells ja sabien sobre l’elaboració d’una pel·lícula (qui formava part d’un equip de gravació, quina era l’estructura d’una pel·lícula, com es podia gravar, quins elements la formaven…) i a partir d’aquest punt es va iniciar el treball. També va tenir molta importància la intervenció d’una de les famílies de la classe què treballen al món del cinema i van aportar molta informació.

Encara que no s’explicitaven els objectius del projecte, a cada part d’aquest s’anava reforçant el que es volia treballar i s’anava explicant que es volia en cada moment.

El tutor va decidir treballar el projecte en hores de tutoria i racons ja que volia que tot el treball es realitzés a la classe perquè així l’alumnat podia adaptar-se al seu propi ritme i al ritme del grup de treball del que formava part.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *