Metodologia: presentació del projecte

PUNT DE PARTIDA

Després de l’èxit del projecte de 1r ESO  “Que no s’aturi el cervell” del curs passat (20017-18),  que tenia per objectiu principal crear jocs matemàtics per estimular la memòria a la gent gran i, que, va permetre que els alumnes de 1r d’ESO de l’INS Voltreganès col·laboressin amb la residència d’avis del municipi, es va decidir repetir la tipología de projecte basat en el servei aprenentatge i donar continuïtat al projecte inicial.

En aquest curs els alumnes de 2n d’ESO dissenyaran i realitzaran també un joc matemàtic amb el títol de “Codi secret”, utilitzant la criptografia, art de l’escriptura en clau.

El projecte té com objectius principals:

  • Utilitzar el llenguatge matemàtic per crear jocs per a la gent gran de la residència d’avis del municipi.
  • Familiaritzar-se amb diferents mètodes d’encriptació i reflexionar sobre la importancia al llarg de la història.
  • Dissenyar i construir un joc seguint les fases del procés tecnològic.
  • Idear, dissenyar i construir un OBJECTE 3D que formi part del joc.
  • Potenciar la col.laboració i desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els  reptes d’aprenentatge proposats.

A continuació es descriuen les competències que es treballaran en el projecte:

Àmbit personal i social

Dimensió aprendre a aprendre

Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge (carpeta d’aprenentatge)

Àmbit digital

Dimensió instruments i aplicacions

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.(Impressió 3D)

Competència 6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement.

Àmbit matemàtic

Competència 1:Traduir un problema a llenguatge matemàtic o una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats.

Competència 4: Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes

Competència 10: Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre la dels altres.

Àmbit cientificotecnològic

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana

Competència 9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *