Metodologia: Formació dels grups de treball

FORMACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL

Els grups de treball del projecte han estat formats per les professores responsables de la implementació del projecte, tenint en compte les habilitats de cada alumne i la aportació que podia fer cadascun dins del grup. D’aquesta manera es volia aconseguir la complementarietat òptima per tirar endavant un projecte d’aquestes característiques.

La dinámica que es va fer servir va ser la següent:

En primer lloc, els alumnes van escollir d’un llistat de 15 adjectius relacionats amb diferents habilitats importants per als rols de l’equip de treball: responsable, lideratge, ordenat, comunicatiu, etc… Després van anotar les quatre habilitats (les que cada alumne se sentía més identificat) en 4 pòstits diferents. Seguidament es van compartir amb el grup classe enganxant els pòstits a la pissarra. Els pòstits de cada alumnes/a es van agrupar per habilitats.

Llavors les profesores van formar els grups de treball unint alumnes amb diferents habilitats. Això va permetre la creació de grups heterogenis amb perfils diversos i complementaris i, a priori, amb les mateixes possibilitats d’èxit.

Finalment, es va compartir i revisar amb l’equip impulsor els grups formats ja que dins la mateixa comissió hi ha les tutores de grup, les psicopedagogues i les orientadores.

S’han dedicat molts esforços en la creació dels grups de treball ja que es considera de vital importancia que els alumnes siguin capaços de tirar endavant el repte que se’ls planteja i que tots els membres de l’equip puguin lluir i aportar coses (sentir-se útil dins les seves possibilitats).

Ens vam adonar que en els projectes de l’any passat no es treballava de forma cooperativa, tot i tenir un pla de l’equip amb rols definits i compromissos establerts. El que es feia era un treball de grup on es repertien la feina entre els seus membres  i no s’evidenciava discussió, debat ni reflexió.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *