TdS 3r “La mineria a Súria”: Valoració de l’ús de la rúbrica

(escrit per la Maria Aragay)

Tal com varem explicar en l’article anterior sobre la rúbrica, per l’avaluació formativa del reportatge sobre la Mineria a Súria, que l’alumnat va realitzar en el Treball de Síntesi de 3r d’ESO, es va utilitzar una rúbrica consensuada amb tot el professorat implicat en el projecte i divulgada a tots els alumnes

El treball es va exposar davant d’un tribunal format per un mínim de 3 professors de disciplines diferents que es varen repartir les diferents parts de la rúbrica per tal d’avaluar-ne tots els punts seguint els criteris d’avaluació establerts. Hi varen haver 3 tribunals diferents, un per cada grup classe (A,B,C). L’avaluació es va fer l’últim dia del Treball de Síntesi i els alumnes iniciament presentàven com havien treballat, l’organització de l’equip, les tasques que havien escollit justificadament, i les dificultats obtingudes per fer el reportatge, i finalment, feien el visionament del vídeo.

Els 3 tribunals d’avaluació varen utilitzar la rúbrica en format paper per avaluar cada equip durant l’exposició, on s’anotaven comentaris sobre cada criteri d’avaluació. Una vegada acabades les exposicions, el tribunal de cada classe va posar en comú les anotacions i es varen decidir els diferents nivells d’assoliment per cada tasca. A continuació, es varen reunir tots els tribunals i varen entrar els resultats al formulari del Co-Rubrics per tal d’obtenir el resultat de l’Avaluació.

Mitjançant la rúbrica d’aquest Treball de Síntesi es va valorar que s’havien avaluat un conjunt d’activitats d’ensenyament/aprenentatge concebudes per desenvolupar competències i/o aprenentatges competencials, que l’alumnat va ser capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes de la vida pràctica. Amb la rúbrica també es varen considerar avaluades la capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. I, finalment es va incloure, l’avaluació de la competència digital, atès que és una competència transversal que s’adquireix des de les diferents matèries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *