METRÒPOLIS – AVALUACIÓ

En la part lingüística, els alumnes són avaluats amb els següents ítems:

  • Conèixer la ciutat (Rúbira City)……………………………….. 40%
  • Diari de classe ……………………………………………. 15%
  • Exposició (Presentation) ………………………………… 15%
  • Actitud (Excel) …………………………………………….  30%

Els alumnes tenen compartits tots els instruments d’avaluació per tal d’autoregular el seu aprenentatge. En el diari de classe els alumnes han d’explicar en cada sessió què han fet, com s’han repartit la feina i quins problemes i solucions han tractat. L’exposició del producte final pot ser amb el format que prefereixin i l’han de presentar davant de tots els companys. L’actitud es valora en cada sessió.

En la part artística l’alumnat es repartirà les tasques per a iniciar la fase de creació, i els alumnes prenen consciència de quina ha estat  l’activitat diària del treball i quina tasca no s’ha realitzat. Aquesta feina es registrarà, dins una graella TIC , google docs amb el títol “diari de Treball”  posant tasca realitzada i procés de creació, material utilitzat i observacions.

I, finalment, pel que fa a la part científic-tecnològica, l’avaluació es reparteix de la següent manera:

Per part del professor a nivell de grup:

  • El document elaborat: 10%
  • Les activitats realitzades (solen fer-ne 3): 60%

Per part del professor a nivell individual:

  • Actitud, és a dir, treball i comportament: 20%

Per part dels alumnes:

  • Autoavaluació amb rúbriques: 10%   

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *