Treballem per projectes des de la matèria de Llengua Castellana

En la matèria de llengua i literatura castellana, les tipologies textuals que s’han treballat en el Projecte “De l’Univers al barri”, han estat la narrativa i la descriptiva i la poètica.

Els objectius que els alumnes havien d’assolir són els següents:

– Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, i també en l’actitud de confiança en sí mateix, en la iniciativa personal, la curiositat i l’interès en la creativitat i l’aprenentatge.

– Treballar i redactar textos narratius i descriptius.

– Conèixer les característiques bàsiques dels textos poètics.

-Planificar el treball i fer un esborrany individual  previ.

-Corregir el text i respectar les normes ortogràfiques i textuals.

-Conèixer el vocabulari en llengua castellana sobre el tema del que tracta el projecte:(univers, barri).

Competències que s’han treballat durant el projecte han estat l’expressió escrita, la comunicació oral i la literària atès que l’alumne disposava de diversos textos literaris de tipologia narrativa  i descriptiva com a modelatge.

De competències transversals s’ha treballat la competència del tractament de la informació de l’àmbit digital i la d’aprendre a aprendre. Hem treballat conjuntament amb la matèria de música.

Pel que fa a l’avaluació del producte final del projecte i també del treball previ, ha estat competencial. L’observació directa de la participació de l’alumne en totes les tasques encomanades ha estat molt important per a l’avaluació.

Des de la matèria de llengua i literatura castellana, els alumnes han assolit els objectius inicials de manera positiva.

El treball cooperatiu motiva l’alumnat i incideix en la competència aprendre a aprendre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *