QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (PRIMÀRIA). Evidències de la nostra avaluació.

L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE A CICLE INICIAL:

Es farà una observació directa a l’aula tot responent als criteris d’avaluació marcats al llarg de la realització del projecte (graella d’observació directa).

Els mestre i alumnes segueixen la base d’orientació de cada taller per observar i valorar el seu treball i nivell d’aprenentatges (autoavaluació).

Durant el procés d’aprenentatge s’orienta i s’incideix en la participació i implicació en el treball en equip.

En la preparació de les evidències en format paper s’avalua el nivell d’expressió escrita  (dossier del projecte).

En el cas de les exposicions orals dels productes finals es tenen en compte els ítems d’avaluació d’exposició oral consensuats amb els alumnes (graella d’observació directa).

L’AVALUACIÓ A CICLE MITJÀ:

A nivell escrit s´avalua els diferents aspectes formals de la llengua mitjançant una graella d’observació directa pactada i negociada amb els alumnes. S´avalua també el treball grupal (graella d’autoavaluació i coavaluació). A nivell oral s´avalua els aspectes formals de la llengua oral  ( To de veu,….) mitjançant una graella d’observació directa consensuada amb els alumnes.

L’AVALUACIÓ AL CICLE SUPERIOR:

A partir de la pluja d’idees (Brainstorming) realitzem l’avaluació inicial, aquestes es recullen per la mestra a mode de quadern de notes.

A l’avaluació formativa tenim en compte diferents aspectes: l’ús adequat de recursos i programes audiovisuals, el treball en equip, la recerca i tria de la informació i l’elaboració del guió de treball. Aquestes dades es recullen mitjançant una graella d’observació directa dissenyada amb els alumnes.

A l’avaluació final valorem l’exposició oral del seu producte mitjançant una graella d’observació directa organitzada pels alumnes (coavaluació i autoavaluació).

Durant el procés d’avaluació intervenen els alumnes (coavaluació) i els mestres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *