Què hem fet a Llengua Catalana?

Des de la matèria de llengua catalana i literatura hem treballat el projecte a partir de dues tipologies textuals: la poètica i l’expositiva. Els objectius que ens hem plantejat són:

1- Treballar i redactar textos poètics  i textos expositius sobre els espais i els personatges rellevants.

2- Obtenir informació dels mitjans  digitals de manera eficaç.

3- Mantenir una actitud d’escolta, respecte i participació amb el grup de treball.

4- Presentar individualment els treballs dels textos expositius amb suport digital (Word).

5- Presentar en grup el producte final dels textos poètics (cançó del barri) acompanyat d’una melodia.

Les competències treballades durant el projecte en la matèria de llengua catalana i literatura han estat l’expressió escrita, la comunicació oral i la competència literària. Hem focalitzat l’atenció en la planificació i la redacció dels textos així com en la revisió, la correcció i la reescriptura.

Pel que fa a les competències transversals, hem treballat la competència del tractament de la informació de l’àmbit digital i la competència de participació i aprendre a aprendre de l’àmbit personal i social. També hem treballat interdisciplinàriament amb l’àmbit artístic, en concret, amb la matèria de música.

L’avaluació del projecte ha estat competencial i l’hem dut a terme durant el procés de treball i  en la presentació del producte final demanat.

Podem dir que s’han assolit els objectius inicials i que l’experiència ha estat positiva. Malgrat això, cal que l’alumnat s’acostumi a treballar  de manera cooperativa, és a dir, que cadascú sàpiga assumir el seu rol en el grup i el desenvolupi correctament. Creiem que treballar per projectes  enriqueix l’alumnat perquè els aporta una visió més global de l’aprenentatge i  contribueix a treballar valors com el respecte de la diferència d’opinions, la iniciativa personal i la participació. Tot això ha fet que s’hagin sentit més motivats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *