CONEC MOLLERUSSA CICLE SUPERIOR

Projecte La ràdio a l’escola: CICLE SUPERIOR

Producte final:

Els alumnes van anar a les instal·lacions de UA1 Lleida a gravar el seu programa de ràdio.

Avaluació

En quant a avaluació, els responsables de dur a terme el projecte hem volgut dur a terme una avaluació formativa i formadora. Hem tingut en compte tant el treball individual com el treball col·lectiu. També els alumnes han fet una valoració del seu propi treball (autoavaluació).

Ha estat molt motivador que els alumnes hagin pogut escoltar el seu propi programa.

Metodologia:

El projecte “la radio a l’escola” se’ns va oferir des del Departament d’Educació  en col·laboració amb UA1 Ràdio. Ens hi vam adherir els alumnes de sisè.  El vam relacionar amb el projecte interdisciplinari sobre Mollerussa que realitza tot el centre (ja que el programa de radio es va centrar en dos institucions del nostre municipi).

El projecte s’ha dut a terme durant  un mes i s’ha treballat des de les següents àrees: català,  coneixement del medi social, plàstica.

Ha estat un treball cooperatiu, on tots els alumnes tenien un objectiu comú: elaborar un programa de ràdio.

S’han fet anar diferents agrupaments: treball per parelles, petits grups, grup classe, ja que cada alumne tenia diferents rols dins dels projecte.

El paper dels mestres  ha estat de guia en tot el procès.

Implementació

Seqüenciació d’activitats

  • Explicació del projecte als alumnes a càrrec del responsable de la ràdio: parts d’un programa, diferents rols que hi ha, com redactar notícies…
  • Els alumnes en assemblea van triar el tema a treballar, els diferents aspectes que es podrien treballar, personalitats a qui entrevistar… I el rol que volia adoptar cada alumne.
  • Elaboració del programa:
  • Tècnics de so: aprendre a utilitzar taula de gravació, fer jingles, talls de veu…
  • Redactors: elaborar les notícies i reportatges triats.
  • Entrevistadors: elaborar les entrevistes i dur-les a terme
  • Grafistes: elaborar cartells publicitaris varis.
  • Directors: fer un seguiment del treball de la resta i elaborar escaleta.
  • Presentadors: preparar els textos a exposar.
  • Gravació a l’estudi (prèviament es va fer un simulacre al centre).

Programació:

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE MOLLERUSSA
OBJECTIUS QUINES COMPETÈNCIES I COM LES HEU TREBALLAT
Millorar l’expressió oral en llengua catalana. Àmbit  de Coneixement del Medi:

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

Competència: 1, 2, 5.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

Competència: 9 .

DIMENSIÓ CIUTADANIA:

Competència : 11, 12.

 

Els alumnes, treballant per parelles o a nivell individual, han buscat tota la informació autònomament gràcies a l’ús de les tauletes, ordinadors… També han extret informació a través de les entrevistes realitzades.

 

Àmbit de Llengües

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competència: 1, 2, 3

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competència: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Competència: 13 i 14.

 

Els alumnes han anat redactant tot el programa de radio (escaleta, entrevistes, reportatges, notícies…) seguint les pautes del món radiofònic.

Els alumnes han preparat les exposicions orals per a dur a terme el programa de ràdio.

 

Àmbit Digital

DIMENSIÓ INSTRUMENT I APLICACIÓ

Competència : 1, 2 i 3.

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE.

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ D’HÀBITS CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Competència: 9 i 10.

 

Els alumnes van triar en quin dispositiu volien cercar la informació i a partir d’aquí van utilitzar el cercador per buscar la informació que necessitaven.

També van utilitzar programes de disseny per fer el cartell publicitari i les targetes personalitades.

 

Àmbit d’Educació en Valors

DIMENSIÓ PERSONAL

Competència: 1

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

Competència: 4, 5 i 6.

 

Els alumnes tenien un objectiu comú i per tant era important el treball en equip i el respecte entre ells.

Redactar notícies  i entrevistes seguint les pautes.
Buscar informació sobre Museu de l’aigua i el Canal d’Urgell
Buscar informació sobre el Concurs Nacional de Vestits de Paper i el seu Museu.
Saber seleccionar i extreure la informació necessària.
Saber treballar en equip respectant als companys.
Conèixer el funcionament i el vocabulari específic del món radiofònic.
Dissenyar cartells publicitaris de l’activitat.
Saber utilitzar cercadors d’internet.
 
 
 
 
 
 
 
 

La veu dels alumnes

Els alumnes han valorat molt positivament el projecte. Ha estat una activitat molt motivadora per a ells. Els alumnes s’han sentit molt protagonistes en tot moment i això ha ajudat a que participessin d’una forma encara més activa.

 SI VOLEU VEURE FOTOGRAFIES, CLIQUEU L’ENLLAÇ

https://agora.xtec.cat/esc-ignasiperaire/cicles/cicle-superior/6e/la-radio-a-6e-anem-a-gravar/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *