CONEC MOLLERUSSA CICLE INICIAL

Projecte Mollerussa: CICLE INICIAL

Producte final:

Conec on visc.

Els alumnes de primer, dins del projecte de Mollerussa vam fer diferents activitats. Una mostra d’aquestes activitats han quedat reflectides en un vídeo en la següent web.

Com a producte final també s’han fet unes activitats en forma de dossier individual.

Avaluació:

Cal dir que abans de començar el projecte es va informar als alumnes què és allò que se’ls demanaria al finalitzar-lo.

Cam iniciar el projecte fent una avaluació inicial per tal de saber què és allò que coneixien els nostres alumnes sobre Mollerussa. Ho vam fer de forma oral mitjançant una pluja d’idees. Aquesta activitat va quedar recollida en un  mapa conceptual.

Hem dut a terme una avaluació contínua o formativa durant tot el projecte mitjançant el registre anecdòtic. En aquesta avaluació hem tingut en compte activitats individual i en gran grup, així com reflexions individuals de forma oral a mode d`autoavaluació per tal d’avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumne.

A més a més, s’ha realitzat un dossier individual que serà l’instrument que ens servirà per avaluar i supervisar les tasques fetes de forma individual.

Metodologia:

El projecte MOLLERUSSA és un projecte que ho treballa tota l’escola del MIP i que està establert per l’equip docent.

Es tracta d’un projecte interdisciplinar, que ens ha permès treballar les següents àrees: català, matemàtiques, coneixement del medi natural i social, plàstica i castellà.

Tot i que ha estat un projecte on la majoria dels continguts han estat marcats pels alumnes, el professorat ha analitzat i guiat prèviament els mateixos per assegurar-se que l’alumnat té tot el necessari per resoldre’l i pugui desenvolupar les destreses que es desitja.

Hem seguit estratègies de treball cooperatiu (full giratori i llapis al mig) dins de la dinàmica de treball en grup, així com feines individuals.

Implementació

El desenvolupament d’aquest projecte comportarà:

  • Un treball de camp. Sortir per diferents zones de Mollerussa, observar i visitar els edificis i espais més emblemàtics de la ciutat i fer una entrevista a la gent que visita i fa la compra a la ciutat.
  • Geolocalització d’entitats i agrupacions locals.
  • Geolocalització d’espais públics.
  • Semblances i diferències entre pobles i ciutats.

Programació:

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE GEOLOCALITZACIÓ A MOLLERUSSA
OBJECTIUS QUINES COMPETÈNCIES I COM LES HEU TREBALLAT
Situar al mapa de Catalunya  on és el Pla d’Urgell. Àmbit de Llengües

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competència:  3

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competència:  5, 7.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Competència: 13.

Àmbitd’Educació en Valors

 

DIMENSIÓ PERSONAL

Competència: 1.

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ SOCIAL

Competència : 7 i 8

Àmbit  Digital

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIÓ

Competència: 1

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I LA ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE.

Competència: 4, 5, 6

DIMENSIÓ D’HÀBITS CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Competència: 9 I 10

Àmbit  de Coneixement del Medi:

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

Competència: 1, 3.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

Competència: 9.

DIMENSIÓ CIUTADANIA:

Competència : 11, 12.

 

Treballar l’orientació espacial dins el mapa.
Conèixer diferents associacions i institucions de la ciutat i saber-les ubicar.
Participar en activitats en grup.
Aplicar les TIC a les necessitats plantejades
Comunicar-se adequadament en exposicions davant dels companys.
 

La veu dels alumnes:

 

L’activitat va començar amb una explicació i reflexió sobre la geolocalització. Els nens desconeixien aquest tipus d’activitat però els va despertar la curiositat. Entre d’altres propostes dels nens va sorgir buscar les seves cases, així que els vam demanar que portessin les direccions de les seves vivendes. Va ser una activitat molt engrescadora.

Un cop finalitzada l’activitat els nens van expressar la seva opinió sobre l’activitat. Els va agradar molt i van estar molt satisfets.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *