CONEC MOLLERUSSA CICLE MITJÀ (3r)

Projecte Mollerussa: CICLE MITJÀ TERCER CURS

Producte final:

Cada grup va fer un mural basat en la tècnica scrapbook amb la informació de la temàtica de Mollerussa que ha estudiat. També cada grup va elaborar un projecte de georeferenciació creant un itinerari al google maps marcant els punts importants de la ciutat i adjuntant explicacions audiovisuals en diferents idiomes. Per finalitzar es realitzava una exposició oral amb la informació trobada i la valoració del grup.

  • Avaluació:

Avaluació directa del procés d’elaboració.

Autoavaluació de cada alumne respecte la tasca feta i el treball en grup.

Coavaluació de les exposicions orals realitzades per tots els grups.

Valoració del mural realitzat per cada grup.

Metodologia:

El projecte MOLLERUSSA és un projecte treballat per  tota l’escola del MIP i que està establert per l’equip docent. El projecte s’ha realitzat durant  una setmana i s’ha treballat des de les següents àrees: català, castellà, noves tecnologies, educació física, matemàtiques, anglès, alemany, coneixement del medi natural i social i plàstica.

Per poder fer les explicacions ens hem ajudat amb algun vídeo, murals, etc., de manera que es combinin textos amb fotografies i material multimèdia.

Per acabar s’han realitzat tasques com :

  • Activitats en grups.
  • Activitats cooperatives.
  • Activitats individuals.

Implementació

El desenvolupament d’aquest projecte comportarà:

  • Recerca d’informació. A través de revistes temàtiques, llibres d’historiadors locals, pàgines web i díptics divulgatius proporcionats per l’associació Mollerussa Comerical i el Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell.
  • Treball de camp. Localització de les principals zones més importants de la ciutat i gravació d’explicacions multimèdia.
  • La recerca d’un relat històric que sigui interessant ( exemple: TRENQUET).

Programació:

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE MOLLERUSSA
OBJECTIUS QUINES COMPETÈNCIES I COM LES HEU TREBALLAT
Situar al mapa del Pla d’Urgell on és la capital: Mollerussa. Àmbit  de Coneixement del Medi:

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

Competència: 1, 2, 3, 4, 5.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

Competència: 9 i 10.

DIMENSIÓ CIUTADANIA:

Competència : 11, 12 i 13.

 

Els alumnes, treballant per grups reduïts han buscat tota la informació autònomament gràcies a l’ús de les tauletes. Al final de cada sessió exposaven al mestre la informació rellevant que havien resumit.

 

Àmbit de Llengües

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competència: 1, 2, 3

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competència: 4, 5, 6, 7.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Competència: 13 i 14.

 

Exposicions orals del que estaven fent. Seleccionar i interpretar correctament la informació buscada a la tauleta.

Àmbit Matemàtic

DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Competència : 1, 2, 3.

DIMENSIÓ CONNEXIONS

Competència: 6 i 7.

DIMENSIÓ COMUNICACÍO I REPRESENTACIÓ

Competència : 9 i 10

 

Interpretar una gràfica  de barres, de punts i de línies.

Dibuixar una gràfica a la llibreta.

Àmbit Digital

DIMENSIÓ INSTRUMENT I APLICACIÓ

Competència : 1, 2 i 3.

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE.

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ D’HÀBITS CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Competència: 9 i 10.

 

Elaboració d’una gràfica de barres al Word.

Utilització de les tauletes per buscar informació.

 

Àmbit d’Educació en Valors

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ SOCIAL

Competència : 7 i 8

 

Aporta idees sobre característiques rellevants del seu entorn i respecta les idees dels altres i els torns de paraula.

Localitzar el propi habitatge en el mapa de Mollerussa.
Conèixer l’extensió de terreny i nº d’habitants de Mollerussa i comparar-lo amb altres municipis de la comarca.
Memoritzar i expressar oralment informació elaborada sobre un punt d’interès de la ciutat.
Identificar el relleu i el clima de Mollerussa
Visitar un punt d’interès  de Mollerussa i conèixer la seva història.
Conèixer diferents edificis i carrers importants que hi ha a la nostra ciutat.
Participar en activitats en grup.
Comunicar-se adequadament en exposicions davant dels companys.
Aplicar les TIC a les necessitats plantejades
 
 
 
 
 
 
 

La veu dels alumnes: enllaç amb el treball Google Maps de georeferenciació.

http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/292/showedit

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *