Vídeos i codi QR. El nostre producte final.

Després de la gravació i posterior edició dels vídeos, es van crear els codis QR. Els alumnes van gravar amb els seus telèfons mòbils; per a la edició de vídeos es va utilitzar FILMORA (editor de vídeos senzill amb efectes originals) i finalment, per a la creació del codis QR, es va utilitzar GET QR CODE GENERATOR PRO.

Adjuntem alguns dels vídeos creats pels alumnes.

Normes Gimnàs INS Maria Aurèlia Capmany

Normes Taller Tecnologia INS Maria Aurèlia Capmany

 

 

Com ens hem avaluat.

L’alumnat.

Els nostres alumnes van respondre un seguit de qüestions al voltant del desenvolupament del projecte mitjançant un l’aplicació formulari de Google Drive.  Es tractava d’una valoració de la feina personal i grupal amb l’objectiu d’autoavaluar-se. (Per veure el formulari d’autoavaluació, cliqueu aquí).

El professorat.

La coordinació de la Xarxa del nostre centre va dissenyar una rúbrica d’avaluació de la feina dels alumnes. (Per veure la rúbrica d’autoavaluació, cliqueu aquí).

 

 

Com hem posat en pràctica el projecte…

El professorat.

Un part del claustre del nostre centre va participar de la Xarxa de competències bàsiques territorial 2017/2018. A partir de les diferents trobades i reunions van dissenyar i programar el projecte, la base del qual seria la interiorització i difusió de les normes del centre que afecten l’alumnat (comportament als espais del centre). Un cop recollides les normatives dels diferents espais, vam optar per la creació d’un codi QR per la seva utilitat actualment.

L’alumnat.

Els quatre grups de 1rESO vam participar del projecte. Els alumnes es van encarregar de la redacció, gravació, edició i creació dels codis QR amb la supervisió dels professorat.

Com ens hem organitzat…

Amb la intenció de gestionar els nostres recursos de la manera més productiva, els nostres alumnes van treballar en petitis grups heterogenis d’entre quatre o cinc persones per potenciar la implicació directa. Cada grup es van repartir els càrrecs següents: guionista, actor, editor de vídeos, atrezzo i vestuari. Un cop decidit el tema de cada grup (normes d’un espai determinat del centre), els alumnes van redactar el guió i el contingut del vídeo.

Durant una setmana, els alumnes van utilitzar les instal·lacions del centre per assajar i gravar els vídeos (laboratori de Ciències Experimentals, biblioteca, vestuari, classe, consergeria…). La gravació es va integrar dins de l’horari lectiu i va afectar algunes matèries. En tot moment, els alumnes van estar acompanyats del professorat.

Institut Maria Aurèlia Capmany

L’institut Maria Aurèlia Capmany està situat al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. El curs 2017-2018 vam començar a formar part de la Xarxa CB per modificar la metodologia i l’avaluació del  treball de síntesi de 2nESO per part d’un equip multidisciplinar de professors. Això representà una revisió dels continguts del TS -el riu Llobregat. Tot mantenint la temàtica, vam incloure altres activitats en diferents formats.

Després de l’experiència del TS de 2n, ens vam encoratjar i vam continuar amb la revisió i modificació del TS de 1r.

El nostre projecte QR

La nostra tasca docent incideix en dues vessants, l’estrictament acadèmica i una d’humana que ens impulsa a crear un clima adequat per al desenvolupament i creixement personal dels alumnes. És per això, que hem engegat un projecte de difusió de les NOFC sota el guiatge del professorat i el protagonisme de l’alumnat.

En primer lloc, el professorat ha recollit la normativa relativa als diferents espais que comparteix tota la comunitat educativa. La finalitat d’aquest projecte és que els alumnes entenguin aquest marc normatiu, la necessitat d’interioritzar-lo i fer-ne difusió. Així doncs, hem distribuït la normativa dels diferents espais del centre entre l’alumnat de 1r d’ESO (aula ordinària, biblioteca, consergeria, laboratoris, passadissos, lavabos, gimnàs, vestuaris, tallers, aules d’idiomes i pati).

Cada grup s’ha dividit en petits subgrups d’entre 4 i 6 alumnes. A cadascun d’aquests se li ha assignat un espai per estudiar les normes associades. A més, dels diferents rols de cada membre del subgrup (secretari, director, portaveu, actors, assistent de vestuari i atrezzo).

En segon lloc, La temporització del projecte s’ha fixat en la setmana del 19-23 de març de 2018. Cada dia d’aquesta setmana s’han dedicat 3 hores per a la realització d’aquest projecte. Això ha comportat el supressió d’algunes classes en benefici de la difusió de les NOFC.

Finalment, el resultat esperat és la creació de diferents vídeos de menys d’un minut que reflecteixin clarament les normes dels diferents espais. La qual cosa esdevindrà el mitjà de difusió principal del conjunt de les NOFC per al nou alumnat.

Fins a la propera,

Victòria Hernández. Raül Laguna.