Què en pensen els alumnes?

Els alumnes van valorar de forma molt positiva el projecte per dos motius.
En primer lloc perquè van aprendre moltes coses gràcies a la cerca d’informació i compartir els coneixements amb els seus companys. Els hi va agradar molt treballar per grups i també amb diferents rols.
En segon lloc perquè el projecte va tenir una repercussió molt alta a la resta de l’escola, ja que totes les classes es van disfressar d’animals marins en perill d’extinció. Es van elaborar pancartes per la Rúa de Carnaval on expressaven les classes que es podia fer per ajudar a l’animal del que s’havien disfressat.
El projecte que havien dut a les aules de 3r tenia una continuïtat molt visible.

Com hem avaluat?

El projecte s’ha avaluat al llarg de tot el procés. La manera de treballar ha permès que l’alumnat hagi pogut fer anàlisi d’allò que descobria a través de les diferents activitats quan es realitzaven les posades en comú.
Tenint en compte que el producte final era l’elaboració d’un cartell digital en grup quedava molt evident si els alumnes havien trobat solucions al problema de la tortuga o de quina manera es podia evitar el que li havia passat. D’altra banda quan van fer l’exposició final es van autoavaluar, primer amb les gravacions de les exposicions amb les tablets, i coavaluar quan ho feien la resta de companys amb una rúbrica.
Una manera d’obtenir dades individuals és a través de l’activitat del semàfor. Els alumnes es posaven amb els respectius grups de treball. A cada alumne li donàvem tres papers de colors, un verd, un groc i un vermell. De forma individual havien d’escriure què és el que no entenien, què havien de repassar i què eren capaços d’explicar. Després agrupaven els paperets per colors i cada grup els enganxava tots en un full. Aquesta activitat permetia saber fins a quin punt l’alumnat desenvolupava coneixements i també permetia saber si la tasca del mestre era l’adequada o havia de reajustar alguna activitat.
A continuació us la ensenyem:

Com hem treballat?

El projecte el vam dur a terme a 3r de primària durant 6 setmanes. Es realitzaven 6 sessions setmanals.
El propòsit era mantenir els alumnes motivats i implicats en les seves tasques. La manera de fer-ho era aconseguir que se sentissin el motor del seu aprenentatge.

A partir del vídeo inicial que vam elaborar vam distribuir a l’alumnat en grups i rols diferents. Els alumnes van establir hipòtesis sobre el que li podia haver passat a la tortuga i després aquestes hipòtesis, a mesura que anaven construint coneixement, els alumnes establien relacions entre allò que ja sabien i allò nou.

La informació la cercaven amb les tablets amb les diferents aplicacions que utilitzem i a través de les pròpies vivències a la sortida que van realitzar al CRAM i a la platja.

Aquí us mostrem un exemple del tipus d’activitat que fem i com queda registrat tot allò que van aprenent:

El nostre propòsit és que hi hagi moments de cerca i moments en els que els alumnes hagin de posar en comú tot allò que van descobrint. Les posades en comú els conduiran a consolidar els seus aprenentatges.

Cartells

El producte final del nostre projecte va ser elaborar cartells en format digital on quedés reflectit allò que havíem d’evitar que passés al mar, tant per les actuacions violentes de les persones contra els animals com per la contaminació.
Aquests cartells els van explicar en grupets a la resta de l’escola, es van penjar a la pàgina web de l’escola i també en format paper al vestíbul del centre.

Us en mostrem alguns:

Aquests cartells van ser el punt de partida per disfressar-nos d’animals marins a la Rua de Carnaval de l’escola. Cada nivell es disfressaria d’un animal marí en perill d’extinció.

Quan van tenir finalitzats els cartells van preparar una exposició oral que tenia el següent guió:

Què opinen els nostres alumnes?

L’aprenentatge basat en projectes és un tipus de metodologia que als nens i nenes els hi agrada molt, ja que aprenen experimentant i de forma molt vivencial sobre allò que més els interessa. Molts dels alumnes que a priori els hi costa més participar i implicar-se en els treballs de classe es veuen més motivats i involucrats en les activitats. Han aportat molt material de casa sobre el tema i demanàven fer feines de robots i màquines.

Durant el projecte, els alumnes han anat conversant arrel dels dubtes i descobriments que han anat sorgint. És un moment de reflexió i motivació envers la feina feta on poden qüestionar i ser conscients de tot allò que han après. Fer-los partíceps del procès és un element necessari i indispensable.

 

Com motivem a l’alumnat?

Al llarg del projecte hem tingut molt presents els següents aspectes:

– Paper actiu i participatiu de l’alumnat.
– Mantenir la motivació i interès al llarg de tot el projecte.
– Integrar els treball de les TAC.
– Iniciar el treball ens grup cooperatius amb rols diferenciats.
– Adquirir compromisos col·lectius i individuals de treball.
– Cercar i elaborar la informació.
– Compartir informació, tant a nivell oral com escrit i amb diferents suports.

Per iniciar el projecte vam elaborar un vídeo per motivar i centrar a l’alumnat en el punt de partida del projecte.

A continuació us mostrem el vídeo:

Amb el visionat del vídeo ja teníem la pregunta, per què la tortuga Wonder estava ferida? Què li havia pogut passar?
Els alumnes es van engrescar i van començar a establir possibles hipòtesis que vam recollir en un llistat. Va aparèixer, de forma repetida, la necessitat d’investigar la vida d’aquests animals al mar. Van posar-se d’acord en què una bona manera seria amb les tablets i amb grups.
Quan es treballa la cerca amb les tablets és important saber acotar allò que volem que cerquin. Internet és una font d’informació molt àmplia i acotem la cerca utilitzant aplicacions com Pocket i treballant amb codis QR.
A partir d’aquí el mestre va proposar el treball en grups heterogenis. Es van explicar els diferents rols, la necessitat de rotar en els rols, es va compartir la importància de tenir un pla de grup on assumir compromisos col·lectius i individuals reals. Era la primera vegada que treballaven d’aquesta manera i això va generar il·lusions i a la vegada nervis…
La intenció de tenir uns rols implica que compartim amb els alumnes allò que esperem d’ells quan es plantegen les diferents activitats. Amb el pla d’equip succeeix el mateix, com a grup acorden uns objectius comuns de treball que els permetrà avançar de manera compartida.

METODOLOGIA 4: ELS PONIS

Seguint amb la nostra investigació hem descobert que els  cavalls  caminen. Hem intentat caminar igual que els cavalls i els ponis, ajudats per una música. Així hem vist que tenen tres mamneres de moure’s:

  • a poc a poc: al pas
  • una miqueta més ràpid: al trot
  • molt ràpid: al galop

En aquest vídeo podeu veure com hem jugat a imitar els ponis, què divertit!

https://photos.app.goo.gl/kQ6PGYBi2y7nwGyf8

METODOLOGIA 3: ELS PONIS

Per conèixer millor els ponis hem investigat i així hem descobert que les ferradures són les sabats dels cavalls. Nosaltres ens hem provat es ferradures però hem comporvat qu no les podem calçar ja que el nostre peu no encaixa en la seva forma!

Ens han agradat tant les ferradures que hem decidit fer les nostres amb plastilina. Ens han quedat molt boniques!

 

 

AVALUACIÓ: ELS PONIS

Per avaluar aquest projecte ens hem basat en l’observació directe de la implicació i participació dels infants en les activitats proposades que anaven sorgint segons el projecte anava avançant. A les converses de grup també s’ha anat observant les aportacions de cada alumne per veure si han anat integrant coneixements nous sobre aquests animals al seu bagatge personal, és a dir, si han fer algun descobriment nou sobre el tema.

PRODUCTE FINAL: EL PROJECTE DELS PONIS

Després de realitzar diverses activitats que ens han ajudat a conèixer millor aquests bonics animals i d’aprendre molts coneixements sobre ells, hem recopilat tot el que hem fet en un àlbum que ens endut a casa per ensenyar a les famílies. Aquí podeu veure la seva tapa.

També s’han penjat fotografies de tot el procés a la web de l’escola per a que les famílies puguin veure totes les activitats que hem fet en aquest projecte.