Què en pensen els alumnes?

Els alumnes van valorar de forma molt positiva el projecte per dos motius.
En primer lloc perquè van aprendre moltes coses gràcies a la cerca d’informació i compartir els coneixements amb els seus companys. Els hi va agradar molt treballar per grups i també amb diferents rols.
En segon lloc perquè el projecte va tenir una repercussió molt alta a la resta de l’escola, ja que totes les classes es van disfressar d’animals marins en perill d’extinció. Es van elaborar pancartes per la Rúa de Carnaval on expressaven les classes que es podia fer per ajudar a l’animal del que s’havien disfressat.
El projecte que havien dut a les aules de 3r tenia una continuïtat molt visible.

Com hem avaluat?

El projecte s’ha avaluat al llarg de tot el procés. La manera de treballar ha permès que l’alumnat hagi pogut fer anàlisi d’allò que descobria a través de les diferents activitats quan es realitzaven les posades en comú.
Tenint en compte que el producte final era l’elaboració d’un cartell digital en grup quedava molt evident si els alumnes havien trobat solucions al problema de la tortuga o de quina manera es podia evitar el que li havia passat. D’altra banda quan van fer l’exposició final es van autoavaluar, primer amb les gravacions de les exposicions amb les tablets, i coavaluar quan ho feien la resta de companys amb una rúbrica.
Una manera d’obtenir dades individuals és a través de l’activitat del semàfor. Els alumnes es posaven amb els respectius grups de treball. A cada alumne li donàvem tres papers de colors, un verd, un groc i un vermell. De forma individual havien d’escriure què és el que no entenien, què havien de repassar i què eren capaços d’explicar. Després agrupaven els paperets per colors i cada grup els enganxava tots en un full. Aquesta activitat permetia saber fins a quin punt l’alumnat desenvolupava coneixements i també permetia saber si la tasca del mestre era l’adequada o havia de reajustar alguna activitat.
A continuació us la ensenyem:

Com hem treballat?

El projecte el vam dur a terme a 3r de primària durant 6 setmanes. Es realitzaven 6 sessions setmanals.
El propòsit era mantenir els alumnes motivats i implicats en les seves tasques. La manera de fer-ho era aconseguir que se sentissin el motor del seu aprenentatge.

A partir del vídeo inicial que vam elaborar vam distribuir a l’alumnat en grups i rols diferents. Els alumnes van establir hipòtesis sobre el que li podia haver passat a la tortuga i després aquestes hipòtesis, a mesura que anaven construint coneixement, els alumnes establien relacions entre allò que ja sabien i allò nou.

La informació la cercaven amb les tablets amb les diferents aplicacions que utilitzem i a través de les pròpies vivències a la sortida que van realitzar al CRAM i a la platja.

Aquí us mostrem un exemple del tipus d’activitat que fem i com queda registrat tot allò que van aprenent:

El nostre propòsit és que hi hagi moments de cerca i moments en els que els alumnes hagin de posar en comú tot allò que van descobrint. Les posades en comú els conduiran a consolidar els seus aprenentatges.

Cartells

El producte final del nostre projecte va ser elaborar cartells en format digital on quedés reflectit allò que havíem d’evitar que passés al mar, tant per les actuacions violentes de les persones contra els animals com per la contaminació.
Aquests cartells els van explicar en grupets a la resta de l’escola, es van penjar a la pàgina web de l’escola i també en format paper al vestíbul del centre.

Us en mostrem alguns:

Aquests cartells van ser el punt de partida per disfressar-nos d’animals marins a la Rua de Carnaval de l’escola. Cada nivell es disfressaria d’un animal marí en perill d’extinció.

Quan van tenir finalitzats els cartells van preparar una exposició oral que tenia el següent guió:

Com motivem a l’alumnat?

Al llarg del projecte hem tingut molt presents els següents aspectes:

– Paper actiu i participatiu de l’alumnat.
– Mantenir la motivació i interès al llarg de tot el projecte.
– Integrar els treball de les TAC.
– Iniciar el treball ens grup cooperatius amb rols diferenciats.
– Adquirir compromisos col·lectius i individuals de treball.
– Cercar i elaborar la informació.
– Compartir informació, tant a nivell oral com escrit i amb diferents suports.

Per iniciar el projecte vam elaborar un vídeo per motivar i centrar a l’alumnat en el punt de partida del projecte.

A continuació us mostrem el vídeo:

Amb el visionat del vídeo ja teníem la pregunta, per què la tortuga Wonder estava ferida? Què li havia pogut passar?
Els alumnes es van engrescar i van començar a establir possibles hipòtesis que vam recollir en un llistat. Va aparèixer, de forma repetida, la necessitat d’investigar la vida d’aquests animals al mar. Van posar-se d’acord en què una bona manera seria amb les tablets i amb grups.
Quan es treballa la cerca amb les tablets és important saber acotar allò que volem que cerquin. Internet és una font d’informació molt àmplia i acotem la cerca utilitzant aplicacions com Pocket i treballant amb codis QR.
A partir d’aquí el mestre va proposar el treball en grups heterogenis. Es van explicar els diferents rols, la necessitat de rotar en els rols, es va compartir la importància de tenir un pla de grup on assumir compromisos col·lectius i individuals reals. Era la primera vegada que treballaven d’aquesta manera i això va generar il·lusions i a la vegada nervis…
La intenció de tenir uns rols implica que compartim amb els alumnes allò que esperem d’ells quan es plantegen les diferents activitats. Amb el pla d’equip succeeix el mateix, com a grup acorden uns objectius comuns de treball que els permetrà avançar de manera compartida.

Comencem…

A la nostra escola els projectes, de moment, els decidim els mestres. Estan vinculats a aspectes curriculars i acostumem a plantejar-los com un repte o problema i els vinculem als interessos de l’alumnat.
Els projectes comprenen les àrees de medi social i natural, de llengua catalana i , en moltes ocasions, d’educació artística.
Els mestres que duen a terme el projecte són els propis tutors amb el recolzament i seguiment de l’equip impulsor.
Durant el mes d’octubre ens vam reunir l’equip impulsor per tal de pensar entre tots de quina manera podríem iniciar un projecte amb els alumnes de 3r sobre l’impacte que té l’actuació de l’ésser humà en els animals marins.
Finalment vam pensar que els alumnes de 3r rebrien el missatge d’una tortuga ferida. Haurien de cercar les causes de què li havia passat, cercar de quina manera se la podia ajudar, buscar solucions al que li havia passat i fer-ne difusió a la resta de l’escola. Volíem que el projecte sortís de l’aula i quee tingués rellevància per a la resta de l’escola.
El projecte també havia d’incloure la veu dels expertes del CRAM, el treball cooperatiu i la integració de les tablets.
El primer obstacle que ens vam trobar va ser com treballaríem de forma cooperativa i amb rols definits. També volíem establir un pla d’equip amb compromisos col·lectius i individuals. Vam definir una graella on quedessin recollits aquests aspectes.
Els rols de treball i el pla d’equip van ser dues eines que si ens funcionava explicaríem a la resta de companys de l’escola. La valoració de les dues eines va ser molt positiva i vam aprofitar per seqüenciar els rols des de P5 fins a 6è de Primària.
La nostra taca d’oli s’escampa a la resta de l’escola a través de la planificació del pla de treball i també de la seqüència de rols del treball cooperatiu.
El títol del projecte és Cuidem els animals marins.
La pregunta-guia del projecte la vam definir així:
Què li ha passat a la tortuga Wonder i com podem evitar que li torni a passar?
Els nostres alumnes van fer una pluja d’idees sobre el que li podia haver passat a la tortuga i d’aquesta manera també incorporàvem els seus coneixements previs per establir un punt de partida de treball.Escola Torre de la Miranda

Som l’escola Torre de la Miranda de Cornellà de Llobregat situada al barri de Sant Ildefons.
Aquest és el nostre segon any a la xarxa de CB. El curs passat vam iniciar un debat pedagògic intern que va ser l’inici d’un canvi metodològic en el nostre centre en la manera com realitzàvem els projectes.
El fet d’adherir-nos a la xarxa de CB ens va ajudar a establir debats entorn a aspectes metodològics com quin ha de ser el punt de partida d’un projecte, qui ha de triar els projectes que es treballen a l’escola, com organitzarem el treball cooperatiu, quines àrees inclourem i quin paper li donarem al llenguatge oral i escrit. Aquests debats ens van portar a conèixer i a aprendre dels nostres companys i a debatre sobre com volem que siguin els projectes a la nostra escola. També ens van ajudar a adonar-nos sobre en quins aspectes havíem d’aprofundir. Especial atenció es mereix l’avaluació. Què, quan, com i amb quins instruments avaluem són aspectes que hem tractat aquest curs.
Aquest curs l’equip impulsor té representants de tots els cicles, som 13 mestres, i hem elaborat un projecte a 3r Primària sobre el fons marí que ha estat rellevant per a la resta de l’escola. Els alumnes de 3r exposant una part del projecte van servir de punt de partida per elaborar les disfresses de carnaval.
Ens ho hem passat d’allò més bé!