ESCOLA JOAN PERICH I VALLS

Som l’escola Joan Perich i Valls, de Sant Joan Despí. La nostra història comença l’any 1974.

Som un centre que des dels seus inicis ha patit molts canvis en relació amb el nombre de línies. Aquest procés ha obligat a reconvertir cada any alguns espais i sobretot a optimitzar els recursos humans que s’han disposat per atendre aquesta realitat. Això ha provocat una inestabilitat en la plantilla considerable.

Com a claustre tenim inquietuds de millorar la nostra pràctica educativa, i l’ILEC ens va oferir l’oportunitat d’actualitzar metodologies i acords al voltant de la lectura. Actualment estem al 3r curs de formació.

Som una escola implicada amb el nostre entorn tot col·laborant en la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya i també en projectes mediambientals assessorats pel nostre Ajuntament: l’hort escolar, l’hotel d’insectes, caixes niu, menjadores d’ocells, les vinyes…

La Xarxa de Competències Bàsiques és una formació i una reflexió pedagògica interna molt necessària per adaptar-nos al moment educatiu en el qual ens trobem. El Grup impulsor està format de 14 mestres de 18 persones que conformen el claustre. Les trobades que fem regularment ens han ofert l’espai per replantejar la nostra tasca, compartir dubtes i intentar consensuar la nostra forma de treballar els projectes.

Hem decidit que el projecte que presentarem és d’emprenedoria de les paradetes de Sant Jordi, que l’està portant a terme la classe de 6è.

facana-escola