El Producte Final : Representació teatral 23 micro-relats

El producte final consistirà en fer una representació teatral de 23 micro-relats en grups de 4-5 alumnes . Participen en la representació tot l’ alumnat de Quart d’ ESO.

En el quadre adjunt, es detalla el cronograma i les fases en que es realitzarà la representació teatral.

Tasca  Què fer
Recerca d’ informació Has de fer una recerca sobre el tema que has triat. Pots fer la recerca en llibres, internet i pel·lícules que hi ha sobre el tema.

Fitxa nº 1

Redacció i repartiment de papers Cal posar el guió el més detallat possible sobre el paper que heu de realitzar.

Ha de quedar molt clar els diàlegs i parts narrades per tal que les persones que vegin la representació , entenguin be els continguts del vostre micro-relat.

Fitxa nº 2 ,3,4

Pensar en vestuari i  objectes d’ acompanyament Mireu imatges , fotografies, quadres del període, us ajudarà a saber com pot ser l’ ambientació i el vestuari
Assaig Disposareu de 3 sessions per poder preparar el vostre treball. Si necessiteu més temps, disposareu del dimecres per la tarda per tenir l’ assessorament d’ una  tècnica,  que us podrà ajudar a la posada en escena.
Representació El dia de la representació serà el divendres , 3 de novembre , a la sala d’ actes  de 9 a 11 hores.

De 8 a 9 hores, l’ alumnat es prepara ,vestuari, darrer assaig, repàs de textos.

La Planificació del projecte

Durant 3 setmanes, Cada Departament ha realitzat una planificació de les sessions de treball i els continguts que es desenvoluparan al llarg del període programat.

Cada setmana, es fa una reunió de coordinació d’ una hora per tal de  fer els acords i tasques que es realitzaran en cada matèria vinculades al projecte. En total, s’ han realitzat 6 sessions de coordinació i una per fer la concreció de la representació dels micro-relats.

També, hem coordinat la metodologia de treball a seguir així com la realització i criteris d’ agrupaments dels estudiant que participen en el projecte.

Finalment, s’ ha elaborat , a manera de resum, un document del procés seguit al llarg del projecte donat que tindrà continuïtat el proper curs .