El nostre projecte QR

La nostra tasca docent incideix en dues vessants, l’estrictament acadèmica i una d’humana que ens impulsa a crear un clima adequat per al desenvolupament i creixement personal dels alumnes. És per això, que hem engegat un projecte de difusió de les NOFC sota el guiatge del professorat i el protagonisme de l’alumnat.

En primer lloc, el professorat ha recollit la normativa relativa als diferents espais que comparteix tota la comunitat educativa. La finalitat d’aquest projecte és que els alumnes entenguin aquest marc normatiu, la necessitat d’interioritzar-lo i fer-ne difusió. Així doncs, hem distribuït la normativa dels diferents espais del centre entre l’alumnat de 1r d’ESO (aula ordinària, biblioteca, consergeria, laboratoris, passadissos, lavabos, gimnàs, vestuaris, tallers, aules d’idiomes i pati).

Cada grup s’ha dividit en petits subgrups d’entre 4 i 6 alumnes. A cadascun d’aquests se li ha assignat un espai per estudiar les normes associades. A més, dels diferents rols de cada membre del subgrup (secretari, director, portaveu, actors, assistent de vestuari i atrezzo).

En segon lloc, La temporització del projecte s’ha fixat en la setmana del 19-23 de març de 2018. Cada dia d’aquesta setmana s’han dedicat 3 hores per a la realització d’aquest projecte. Això ha comportat el supressió d’algunes classes en benefici de la difusió de les NOFC.

Finalment, el resultat esperat és la creació de diferents vídeos de menys d’un minut que reflecteixin clarament les normes dels diferents espais. La qual cosa esdevindrà el mitjà de difusió principal del conjunt de les NOFC per al nou alumnat.

Fins a la propera,

Victòria Hernández. Raül Laguna.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *