COM TREBALLEM A L’ESCOLA ELS PINS

Els projectes Metges i metgesses (P4) i Viatgeu amb nosaltres (4rt) es treballen amb una metodologia molt diversa.

En el cas de P4, partim de les converses, les experiències viscudes, a l’hora que investiguem, aprenem jugant i comptem amb la inestimable implicació de les famílies. La metodologia basada en la papallona d’Austin ha estat especialment significativa i ha contribuït a la crítica constructiva.

En el cas de 4rt, i donada l’edat dels nens i nenes, ha estat especialment important el treball cooperatiu, els espais destinats a la reflexió, la investigació i recerca plasmada finalment en una exposició gràfica.

     

 

        

    

Comparem

En aquest apartat continuem donant prioritat al treball portat en els nostres dos projectes de manera paral·lela.

Comparem els nostres productes finals:

METGES I METGESSES P4

El producte final ha anat adreçat a fer un retiment de comptes que expressi el que el nen ha après. L’alumnat ha de ser capaç d’explicar què ha fet, com , quan i què ha après.

Les seves experiències han estat compartides amb el pròpi alumant i amb els adults (famílies i mestres).

S’ha realitzat una carpeta d’aprenentatge a partir d’imatges que ha ofertat la mestra. Els nens i les nenes han escollit el que per a ells/elles ha estat significatiu en aquest procés.

A banda, la mestra ha el·laborat un dossier on recull el procés que ha seguit el projecte, des dels seus inicis fins l’acabament d’aquest.

#VIATGEUAMBNOSALTRES 4T

El producte final ha estat fer la preparació d’un viatge per les comarques de Catalunya.

La classe s’ha dividit per grups de treball on cada grup ha preparat un itinerari diferent per set comarques. Han cercat l’allotjament, les activitats i el desplaçament per cadascuna d’elles, així com, el pressupost de despeses.

Un cop finalitzada aquesta tasca, han elaborat un tríptic gran i un de petit on es reflecteix tota la informació recollida per fer un bon viatge. En total s’han elaborat sis tríptics grans per mostrar i sis de petits per repartir entre els companys/es.                             

 

   

Aquest producte final ha estat presentat als companys de sisè  simulant una fira (PINSTOUR). Aquests han decidit quin de tots els viatges els hi agradaria contractar. La contractació i venta del viatge es realitza a partir d’ una exposició oral dels viatges per convencer als companys que comprin el seu. Una vegada escollit compraran el producte.