Escola Castell de Dosrius

L’avaluació del projecte s’ha fet des de diverses vessants:

Avaluació de l’alumnat: durant algunes de les fases del projecte s’ha avaluat a l’alumnat i aquest s’ha co-avaluat i autoavaluat. (Av. formadora)

Les altres activitats han partit dels interessos de l’alumnat però eren de disseny tancat. (Av. formativa)

Els instruments emprats han estat bases d’orientació simples, graelles d’observació i qüestionaris d’autoavaluació.

Aquests instruments han permès readaptar les activitats al moment d’aprenentatge dels alumnes.

Qualificació de l’alumnat: al ser un projecte interdisciplinari on hi intervenien molts mestres, s’han creat unes gralles on es qualificaven les competències generals que es treballaven a cada activitat.

D’aquestes s’ha extret la qualificació global de cada competència i del projecte interdisciplinari. Aquestes qualificacions s’han consensuat, finalment, mitjançant junta d’avaluació.

Avaluació del projecte: Emprant el document “Treball per projectes. Aprenentatge autèntic”, s’ha revistat, per cicles i, posteriorment, per equip de coordinació, els quart i cinquè pas del document.

Les conclusions marcaran el disseny dels projectes interdisciplinaris del curs 2017-18.

Valoració del projecte: S’ha valorat, per cicles, equip de coordinació, equip directiu i alumnat el desenvolupament del projecte com a activitat general del centre a nivell organitzatiu i pedagògic.

Les conclusions quedaran recollides a la memòria del curs 2016-17.

Autoreflexió de l’equip docent: l’equip docent ha analitzat individualment les activitats proposades i el procés d’avaluació d’aquestes mitjançant els documents de la XCB: “És competencial aquesta proposta didàctica”, “És competencial aquesta prova?” i “Els fulls d’autoavaluació i co-avaluació”.

Tots, com a mínim, han redissenyat una activitat o avaluació per fer-la més competencial.

Després de tancar l’avaluació s’han detectat moltes mancances i possibilitats de millora.

Amb tota aquesta informació es podran prendre decisions de diferent tipus:

-Estratègiques de centre. (Recollides a la PGA)

-Organitzatives. (Planificació horària, distribució de grups, espais…)

-Pedagògiques. (Planificació, implementació i avaluació del projecte)

-Docents. (Metodologia, instruments i activitats)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *