IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE VAIXELL BURRIAC

 

DEFINICIÓ DEL PRODUCTE FINAL

 • dibuix i mural d’un volcà
 • maqueta d’un volcà i erupció
 • dossier: mapa conceptual, glossari de vocabulari, treball de camp a través de la sortida … etc.
 • exposicions orals

 ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT

La coordinació amb altres àrees no ha existit donat que el tutor és el responsable de les àrees instrumentals. La mestra d’anglès també ha intervingut en el desenvolupament del projecte.

Es va presentar el tema del projecte en una reunió de cicle i cada especialista s’ha preparat la seva feina. Som conscients que caldria haver-nos coordinat més entre tots els mestres que intervenen.

Les tutores han identificat els continguts i objectius desenvolupats al projecte mirant les graelles de les competències de l’àmbit de medi natural, lingüístic, matemàtic, artístic i tecnològic (àrees implicades en el projecte).  El treball cooperatiu ha permès posar en pràctica totes les competències de la dimensió interpersonal i social corresponent a l’àmbit d’ed. en valors.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE FINAL. PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ

Els productes finals han estat:

 • les exposicions orals dels diferents grups per la resta de classe i  les erupcions de les diferents maquetes tan davant de l’alumnat com davant de les famílies. Es penjarà a la web  de l’escola el més significatiu.
 • el dossier  on queden reflectides totes les activitats fetes al llarg del projecte tant dins com fora de l’aula  i  realitzades combinant el treball grupal  com  individual.
 • Exposició dels dibuixos,  murals i maquetes.

 

 ASPECTES TRASNVERSALS

 • Noves tecnologies: visualització de notícies a la PDI, búsqueda d’informació a internet, elaboració de textos utilitzant un processadors de textos i inserció d’imatges.
 • Actituds i valors: s’ha fet sistemàticament autoavaluacions de grups de treball. Les mestres també han fet observacions i registre de dades de l’actitud i els valors de cada alumne/a.
 • Autorregulació: l’assignació de càrrecs i l’autoavaluació ha generat que els alumnes i els grups es regulin durant el procés.
 • Documentació del projecte: les mestres han fet fotos de les diferents activitats. Les feines dels alumnes (murals, volcans, esquemes…) s’han exposat al passadís de l’escola. Es publicarà també imatges al web de l’escola.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *