Category Archives: Materials didàctics

Marc Europeu per a la formació AICLE

 

El marc europeu per al desenvolupament professional del professorat de metodologia AICLE / CLIL / EMILE ens proporciona un conjunt de principis i idees per al disseny de les accions formatives del professorat alhora que ens ofereix eines per a la reflexió i l’avaluació de les pròpies capacitats.

El Marc ha estat desenvolupat per David Marsh, Peeter Mehisto, Dieter Wolff i María Jesús Frígols i està disponible en anglès, francès i alemany.

 

 

Activitats PEL

 

Us presentem els materials i activitats elaborats per un grup de treball integrat per professorat d’alemany, anglès i francès, amb el suport de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, creats amb l’objectiu d’impulsar l’ús comunicatiu de les llengües estrangeres.

Les activitats segueixen les recomanacions i els descriptors d’avaluació recollits en el Marc Comú de Referència de les Llengües i estan connectades amb els objectius d’aprenentatge de la Biografia Lingüística del Portfolio Europeu de les Llengües, en la seva versió electrònica.

 

Nova pàgina de referència europea: PEL

Portafolis Europeu de les Llengües (PEL)


En el curs 2011-2012 s’ha actualitzat la pàgina europea de referència per a la difusió del Portafolis Europeu de les Llengües (PEL). La nova pàgina de referència incorpora:

Suggeriments d’ús
Explicacions teòriques
Orientacions i planificació de centre per primària i secundària
– Informació sobre política educativa europea
Projectes de dinamització de llengües estrangeres


Propostes digit@ls per Sant Jordi

Punt de vist@. Proposta telecol·laborativa

Espurna ens proposa posar-nos en el Punt de vist@ d’altres éssers o objectes no és fàcil: hem de fer un esforç per imaginar-nos com veuen les coses, com viuen i com senten. Us atreviu a pensar com un hipopòtam? A portar la vida d’una escombra o a què us tractin com a una sabata? Com és sentir el fred al Pol Nord o viure en un poble indígena?

Històries Digit@ls La web 2.0, amb la introducció de noves maneres de fer i comunicar-se, està transformant les relacions socials en tots els àmbits, inclòs l’educatiu. Les formes d’explicar una història i de posar-la en circulació s’amplien cada dia a través de les possibilitats que ofereix la xarxa i el llenguatge audiovisual. Les ‘històries digitals’ (digital storytelling) són petits relats d’experiència, que pretenen expressar i explorar el vessant més emotiu i personal de cadascú a través d’imatges (fotos, gràfics, vídeos, etc.) i sons (veu en off, músiques, etc.) Trobareu més informació en aquest enllaç

A edu365.cat hi trobareu molts recursos per a tots els nivells i totes les llengües. Des de propostes per treballar wikis amb Eduwiki, comics amb Kerpoof i Bitstrips, contes col·laboratius en anglès amb Storybird, gravació d’arxius de so en xarxa amb Voxopop i molts més.