Activitats PEL

 

Us presentem els materials i activitats elaborats per un grup de treball integrat per professorat d’alemany, anglès i francès, amb el suport de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, creats amb l’objectiu d’impulsar l’ús comunicatiu de les llengües estrangeres.

Les activitats segueixen les recomanacions i els descriptors d’avaluació recollits en el Marc Comú de Referència de les Llengües i estan connectades amb els objectius d’aprenentatge de la Biografia Lingüística del Portfolio Europeu de les Llengües, en la seva versió electrònica.

 

Online portfolios amb Foliji

Foliji és una eina que us permet crear fàcilment el vostre portfolio, proporcionant-vos una estructura i una plantilla com a punt de partida i facilitant-ne la publicació online.

Al web de Foliji hi trobareu informació interessant sobre el portfolio així com nombrosos exemples publicats entre els que destaquem portfolios escolars elaborats per alumnes

Nova pàgina de referència europea: PEL

Portafolis Europeu de les Llengües (PEL)


En el curs 2011-2012 s’ha actualitzat la pàgina europea de referència per a la difusió del Portafolis Europeu de les Llengües (PEL). La nova pàgina de referència incorpora:

Suggeriments d’ús
Explicacions teòriques
Orientacions i planificació de centre per primària i secundària
– Informació sobre política educativa europea
Projectes de dinamització de llengües estrangeres