Author Archives: Rosamaria Felip Falcó

About Rosamaria Felip Falcó

Teacher of English, teacher trainer, language & ICT consultant at SdLE, interested in languages, CLIL, social media, mobile learning , traveller, adventurer and lifelong learner.

Marc Europeu per a la formació AICLE

 

El marc europeu per al desenvolupament professional del professorat de metodologia AICLE / CLIL / EMILE ens proporciona un conjunt de principis i idees per al disseny de les accions formatives del professorat alhora que ens ofereix eines per a la reflexió i l’avaluació de les pròpies capacitats.

El Marc ha estat desenvolupat per David Marsh, Peeter Mehisto, Dieter Wolff i María Jesús Frígols i està disponible en anglès, francès i alemany.

 

 

Activitats PEL

 

Us presentem els materials i activitats elaborats per un grup de treball integrat per professorat d’alemany, anglès i francès, amb el suport de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, creats amb l’objectiu d’impulsar l’ús comunicatiu de les llengües estrangeres.

Les activitats segueixen les recomanacions i els descriptors d’avaluació recollits en el Marc Comú de Referència de les Llengües i estan connectades amb els objectius d’aprenentatge de la Biografia Lingüística del Portfolio Europeu de les Llengües, en la seva versió electrònica.

 

Online portfolios amb Foliji

Foliji és una eina que us permet crear fàcilment el vostre portfolio, proporcionant-vos una estructura i una plantilla com a punt de partida i facilitant-ne la publicació online.

Al web de Foliji hi trobareu informació interessant sobre el portfolio així com nombrosos exemples publicats entre els que destaquem portfolios escolars elaborats per alumnes

Nou web del Portafolis Europeu de les LLengües (PEL)

 

 

 

El Consell d’Europa ha inaugurat una nova pàgina web sobre el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL)

El nou web, a més de proporcionar informació sobre el PEL i el seu desenvolupament, us dóna les eines per crear i registrar el vostre propi porfolio online o per descarregar-vos-en els components.

Hi trobareu també un apartat amb idees i eines per tal que els docents el puguin implementar a l’escola o a l’ aula i recursos sobre com utilitzar-lo en formació del professorat.