Author Archives: Servei de Llengües Estrangeres

PAP 2013: Aprenentatge a la Unió Europea

PAP 2013 Catalunya

ORDRE ENS/391/2012, de 23 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria del Programa d’aprenentatge permanent de la Unió Europea corresponent al període 2013-2015.

[+] Més informació sobre Comenius, Grundtvig, eTwinning
[+] Material d’ajuda per la difusió als centre
[+] Formularis de sol·licitud (llegiu les guies de l’usuari)
[+] CONVOCATÒRIA 2013


—> Annex I : terminis
—> Annex II: documentació
—> Annex III: adreces
—> Annex IV: avaluació
—> Annex V : normes administratives
—> Annex VI: disposicions
—> Annex VII: participació
—> Annex VIII: crèdits
—> Annex IX: territoris d’ultramar

Nova pàgina de referència europea: PEL

Portafolis Europeu de les Llengües (PEL)


En el curs 2011-2012 s’ha actualitzat la pàgina europea de referència per a la difusió del Portafolis Europeu de les Llengües (PEL). La nova pàgina de referència incorpora:

Suggeriments d’ús
Explicacions teòriques
Orientacions i planificació de centre per primària i secundària
– Informació sobre política educativa europea
Projectes de dinamització de llengües estrangeres


Portafoli a l’escola: recull d’evidènciesSi be el Portfoli Europeu de les Llengües va néixer d’un acord internacional per a establir concrecions d’ús a l’aula que desenvolupessin el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, s’ha populatitzat el Portafoli eucatiu tant pel professorat com per l’alumnat a partir del concepte que sustenta el Dossier:

– Recull de’evidències del que s’ensenya o s’aprèn
– Reflexió personal sobre les estratègies utilitzades
– Valoració de les habilitats desenvolupades
– Selecció dels resultats més significatius

Animeu-vos a explorar els usos del Portfolio a la vostra aula!

Portfolio de la Música

Projecte AICLE d’anglès i música EMP-CAT :
La coordinació transversal i el treball per competències integrades és essencial en l’aprenentatge d’una llengua.

Aprendre llengües a través d’altres matèries, i aprendre continguts en llengües estrangeres són experiencies enriquidorses per la comunicació i per desenvolupar competències d’aprendre a aprendre.

Materials grup de treball PEL 2010/2011

El grup de Treball 2009-2010 ha estat coordinat des del Servei de Llengües Estrangeres i podeu trobar exemples dels materials treballats clicant aquí


Explorar el PEL amb Hotpotatoes

Activitats de descoberta del Portfolio

Diferents propostes d’exploració del Portfolio europeu de les Llengües faciliten el coneixement del seu origen, el seu disseny i la seva aplicació a l’aula.
Professorat principiant
Professorat avançat
Professorat expert
L’actualitat d’aquesta eina interdisciplinària ha generat la necessitat de garantir la seva presència a la XTEC (Xarxa Telemàtica educativa de Catalunya), juntament amb altres plantejaments Portfolio d’àmpla referència. Si voleu dissenyar el vostre Portfolio digital, no dubteu en visitar aquest espai!


JORNADA ANUAL PORTFOLIO

portfolioCordoba2010a

La jornada anual per a la difusió del Portfolio Europeu de les Llengües i Europass promoguda per l’OAPEE, va tenir lloc els dies 24 i 25 de novembre a Córdoba. Aquest any el tema central de la jornada era l’e-Portfolio, una eina d’avaluació i auto-avaluació dels diferents nivells de domini de les llengües. Programa definitiu.

+ Pàgina informativa del Portfolio
+ Portfolios validats
+ Portfolio electrònic
+ Informació sobre l’Europass
+ Pàgina de referència europea Europass

eportfolio_22Materials Grup de Treball PEL 2009/2010

El grup de Treball 2009-2010 ha estat coordinat des del Servei de Llengües i la seva feina està a l’abast de tothom. Es pot demanar continuïtat des del Pla de Formació de Centre (PFC).

portfoliocover_21

Podeu trobar els materials en aquest enllaç [+]

Propostes digit@ls per Sant Jordi

Punt de vist@. Proposta telecol·laborativa

Espurna ens proposa posar-nos en el Punt de vist@ d’altres éssers o objectes no és fàcil: hem de fer un esforç per imaginar-nos com veuen les coses, com viuen i com senten. Us atreviu a pensar com un hipopòtam? A portar la vida d’una escombra o a què us tractin com a una sabata? Com és sentir el fred al Pol Nord o viure en un poble indígena?

Històries Digit@ls La web 2.0, amb la introducció de noves maneres de fer i comunicar-se, està transformant les relacions socials en tots els àmbits, inclòs l’educatiu. Les formes d’explicar una història i de posar-la en circulació s’amplien cada dia a través de les possibilitats que ofereix la xarxa i el llenguatge audiovisual. Les ‘històries digitals’ (digital storytelling) són petits relats d’experiència, que pretenen expressar i explorar el vessant més emotiu i personal de cadascú a través d’imatges (fotos, gràfics, vídeos, etc.) i sons (veu en off, músiques, etc.) Trobareu més informació en aquest enllaç

A edu365.cat hi trobareu molts recursos per a tots els nivells i totes les llengües. Des de propostes per treballar wikis amb Eduwiki, comics amb Kerpoof i Bitstrips, contes col·laboratius en anglès amb Storybird, gravació d’arxius de so en xarxa amb Voxopop i molts més.

Obert el Grup de Treball Portfolio 2009-2010


Portfoli Europeu de les llengües en els centres educatius de Catlunya

Podeu inscriure-us en els Grups d’Assessorament a l’impuls d’un projecte plurilingüe i internacionalque novament inclou activitats de suport a la incorporació del Portfoli Europeu de les Llengües a Catalunya.

Els portfolis de llengües validats a l’estat espanyol responen a les orientacions internacionals del CEFR, el Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües, i són eines de sensibilització i d’avaluació compartida molt útils per a desenvolupar l’atoconsciència i l’autonomia d’aprenentatge.

Convocatòria del Concurs d’Oratòria en diverses llengües 2009

RESOLUCIÓ EDU/791/2009, de 12 de març, per la qual s’obre la convocatòria pública del Concurs d’Oratòria en diverses llengües, per al curs 2008-2009.

El Concurs d’Oratòria en diverses llengües té per objecte identificar l’excel·lència en la competència de producció oral en llengües, seleccionant i premiant cada curs acadèmic tant els alumnes com els centres respectius.

Poden participar-hi els centres educatius de titularitat del Departament d’Educació, els de titularitat municipal i els centres educatius privats concertats, d’educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria de Catalunya. Els alumnes que presentin els centres educatius privats hauran d’estar cursant nivells concertats amb el Departament d’Educació.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 6 de maig de 2009.

S’estableixen tres categories:

Categoria a: discurs en català, castellà i una altra llengua estrangera curricular que es cursi en el centre.
Categoria b: discurs en català i en dues llengües estrangeres curriculars que es cursin en el centre.
Categoria c: discurs en català, en una llengua estrangera curricular i en una llengua familiar o d’origen que es cursi al centre en horari extraescolar.

Aquest concurs es regeix per l’ORDRE EDU/219/2008, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca el Concurs d’Oratòria en diverses llengües per al curs 2007-2008.

  • Resolució de la convocatòria [+]
  • Bases reguladores [+]
  • Formulari d’inscripció [+]