Category Archives: General

PAP 2013: Aprenentatge a la Unió Europea

PAP 2013 Catalunya

ORDRE ENS/391/2012, de 23 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria del Programa d’aprenentatge permanent de la Unió Europea corresponent al període 2013-2015.

[+] Més informació sobre Comenius, Grundtvig, eTwinning
[+] Material d’ajuda per la difusió als centre
[+] Formularis de sol·licitud (llegiu les guies de l’usuari)
[+] CONVOCATÒRIA 2013


—> Annex I : terminis
—> Annex II: documentació
—> Annex III: adreces
—> Annex IV: avaluació
—> Annex V : normes administratives
—> Annex VI: disposicions
—> Annex VII: participació
—> Annex VIII: crèdits
—> Annex IX: territoris d’ultramar

Online portfolios amb Foliji

Foliji és una eina que us permet crear fàcilment el vostre portfolio, proporcionant-vos una estructura i una plantilla com a punt de partida i facilitant-ne la publicació online.

Al web de Foliji hi trobareu informació interessant sobre el portfolio així com nombrosos exemples publicats entre els que destaquem portfolios escolars elaborats per alumnes

Nova pàgina de referència europea: PEL

Portafolis Europeu de les Llengües (PEL)


En el curs 2011-2012 s’ha actualitzat la pàgina europea de referència per a la difusió del Portafolis Europeu de les Llengües (PEL). La nova pàgina de referència incorpora:

Suggeriments d’ús
Explicacions teòriques
Orientacions i planificació de centre per primària i secundària
– Informació sobre política educativa europea
Projectes de dinamització de llengües estrangeres


Portafoli a l’escola: recull d’evidènciesSi be el Portfoli Europeu de les Llengües va néixer d’un acord internacional per a establir concrecions d’ús a l’aula que desenvolupessin el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, s’ha populatitzat el Portafoli eucatiu tant pel professorat com per l’alumnat a partir del concepte que sustenta el Dossier:

– Recull de’evidències del que s’ensenya o s’aprèn
– Reflexió personal sobre les estratègies utilitzades
– Valoració de les habilitats desenvolupades
– Selecció dels resultats més significatius

Animeu-vos a explorar els usos del Portfolio a la vostra aula!