La vida quotidiana

“A través del valor que es dóna a les petites coses, l’ adult contribueix a la formació de la personalitat de l’ infant. Els detalls de la vida quotidiana, aparentment insignificants i que moltes vegades passen desaprcebuts per als adults , en realitat són elements bàsics de l’ educació de l’ infant.

“La vida està feta d’ un gran seguit de petites coses. Tot el que succeeix a cada instant és important, ja que per a ells no hi ha rutina, la vida és un seguit de coses sempre noves i valuoses, en positiu i negatiu: accions, moviment, pensament, objectes, emocions, voluntat de comunicació, persones, ambients etc.

L’ actitud adulta influeix en ek progrés de l’ infant. Hem de tenir clar que per a ells no hi ha monotonia. Si l’ infant té prou temps i seguretat emocional per copsar i assimilar totes les petites coses de cada dia i si els adults els ho permetem, sens dubte ajudarem a ampliar els aprenentatges a partir de la vida quotidiana

Les petites coses s’ han de veure i s’ han de viure, però sobretot l’ infant les ha de poder fer, si volem que contribueixin a la seva formació global”

Pepa Òdena (mestra, psicopedagoga, assessora d’ escoles i formadora de mestres)