Horaris

 

L’escola bressol és oberta de dilluns a divendres d’1/4 de 9 del matí a 5 de la tarda.  D’acord amb la normativa actual, a partir de l’horari de tancament lectiu, dins les instal·lacions de  l’Escola Bressol  Petits Pescallunes no pot quedar-hi cap persona que no siguin les educadores o les persones de neteja. Per tant, us recordem que a partir de les 5 de la tarda, l’escola ha de quedar sense cap alumne i, per tant, tampoc pot haver-hi pares, mares, o altres persones que no estiguin vinculades a l’escola

. L’hora de la sortida dels infants és important que sigui tranquil·la, evitant les corredisses amunt i avall i respectant els espais que ja estan endreçats

. D’ 1 a 3 del migdia no poden haver-hi entrades i sortides per respectar el son dels infants.