El procés d’acolliment

El període d’acolliment fa referència als primers temps d’assistència dels infants a l’Escola Bressol. Període ple de noves vivències pels infants, famílies i mestres.

Els infants s’han de familiaritzar a un medi, a unes educadores i a uns espais nous.  Han de viure una separació afectiva i temporal de les famílies que generalment ve acompanyada de plors.

Les famílies  han d’acceptar la separació del seu fill (en molts casos és la primera separació) i suposa tot tipus de sentiments i emocions, i l’aparició d’altres persones en les relacions afectives del seu fill/a.

Les educadores han d’establir noves relacions amb infants i famílies: els han de conèixer i han de trobar la manera de tractar-los més adequada per tal que la nova situació satisfaci totes les parts.

Aconsellem una entrada gradual, donar un marge de 15 dies entre les entrades , d’aquesta manera permet una atenció més individualitzada, un coneixement profund de cada infant i un ambient relaxat. És important començar amb poques hores d’assistència, arribant progressivament a l’ horari establert.

Demanem a les famílies, si és possible, que passin un període de temps a l’escola juntament amb l’infant. Durant aquests dies les famílies comencen a conèixer a l’educadora i a establir un lligam de col·laboració i confiança.

Convidem a les famílies que donin els primers àpats a l’escola, que els facin dormir i que ens mostrin com canvien els bolquers.

No és aconsellable que la mare o el pare desaparegui mentre l’ infant està distret. Li provoca inseguretat. Un bon sistema és decidir en quin moment deixar-lo: quan està en companyia d’ un adult que sigui capaç de consolar-lo, després d’ haver estat una estona al mateix espai jugant etc.

L’ objectiu principal que hem d’ aconseguir és que l’ infant pateixi el menys possible. Les educadores acaronem els infants  quan ploren, escoltem quan parla, acompanyem quan fa l’àpat  o quan vulgui descansar.

Tot el procés  ha de ser valorat qualitativament i no quantitativament. No es pot imposar una data límit per afirmar que els infants estan familiaritzats.